Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de volgende tv kanalen: HD kanaal 996, SD kanaal 905 en Analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).


Advertentie
Nieuws

Gemeente Veendam sluit 2019 af met negatief saldoGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

De Jaarstukken 2019 laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2019 afsluit met een negatief saldo van  € 673.000,-. De belangrijkste oorzaak hiervan is de lagere vergoeding van het rijk voor het Sociaal Domein. De Jaarstukken 2019 worden op maandag 29 juni 2020 behandeld in de gemeenteraad.

Ambities uitgevoerd
Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2019 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is de volgende fase van de realisatie van het Leer- en sportpark ingezet en zijn de pleinen in het centrum aangepakt. Ook in het sociale domein is veel gebeurd. Samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs is ingezet op het goed organiseren van het aanbod vroeg- en voorschoolse educatie. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders om ook in de specialistische jeugdhulpverlening het meest passende aanbod te creëren. De renovatie van de theaterzaal en entree van vanBeresteyn zijn in 2019 afgerond. Vanuit de ondernemers in het centrum is het verzoek gekomen om een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in te stellen. De gemeente heeft nauw samengewerkt met de ondernemers om dit mogelijk te maken. Inmiddels is de BIZ ingevoerd.

Sociaal Domein
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Er is in het Sociaal Domein sprake van een tekort van € 3,4 miljoen. Dit zijn vooral de taken in het kader van de Jeugdwet welke meer financiële middelen vragen dan door het rijk beschikbaar is gesteld. Hierdoor hebben wij andere dingen niet kunnen doen. Uiteindelijk gaat deze rijks bezuiniging gewoon ten koste van andere wensen van de gemeente.” Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om de taken in het kader van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet uit te voeren met de budgettaire middelen die daarvoor door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Door de rijks bezuinigingen is dat echter geen gemakkelijke opgave. De financiële positie van de gemeente is onder druk komen te staan door het tekort in het sociaal domein. Er wordt gekeken hoe de kosten voor de jeugd teruggedrongen kunnen worden.

Accountant
De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.

Nieuws, Regio

College Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinningDJI_0012.jpg

Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico´s en de leefbaarheid in het gebied heeft het college besloten tegen nieuwe zoutwinning te stemmen. Het college wil een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat om bij Nedmag nieuwe zoutwinning toe te staan. Daarvoor vraagt zij eerst de gemeenteraad van Midden-Groningen om een reactie op de voorgenomen zienswijze.
 
Wethouder José van Schie: “Als het aan het Ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen ligt, mag Nedmag dit jaar een aantal nieuwe zoutwinningsputten openen. Dit leidt tot verdere bodemdaling in het kerngebied rond Tripscompagnie en brengt een aantal potentiële risico´s op calamiteiten in de toekomst met zich mee. Ook vinden wij dat er een betere schaderegeling moet komen waarbij bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mocht de zoutwinning wel doorgaan dan moeten er vooraf harde financiële afspraken gemaakt worden met Nedmag, over de door het Rijk vereiste financiële waarborg tijdens de productie en bij het beëindigen van de zoutwinning”.
 
Behandeling in de gemeenteraad van Midden-Groningen
Dit onderwerp wordt in de raadsvergadering van 2 juli behandeld.  

Nieuws

Lions Club Veendam trakteert
zorgverleners op chocoladereepDSC00559_150mm.jpeg

Ruim vijfhonderd medewerkers van thuiszorg- en thuishulporganisaties in Veendam ontvangen deze week van de Lions Club Veendam een heerlijke chocoladereep van Tony Chocolonely. Op de wikkel ervan staat een persoonlijk bedankje namens de Lions Club voor hun inzet en toewijding - onder soms zeer moeilijke omstandigheden - tijdens de Coronacrisis.  

DSC00545_150mm.jpeg

De eersten van deze 500 repen werden gister (dinsdag 23 juni) door penningmeester Jacob Huisman overhandigd aan de dames van Buurtzorg en Buurtdiensten. Hij sprak namens de Lions Club zijn dank uit aan alle zorgmedewerkers die in deze moeilijke periode hun werk deden, maar de club meende ditmaal eens de genoemde groep – zorgverleners van thuiswonende ouderen, zieken en gehandicapten - in het zonnetje te moeten zetten.

DSC00558_150mm.jpeg

De overhandiging vond plaats voor het nieuwe gebouw van Buurtzorg bij het Gezondheidscentrum Lloyd's Terras. De medewerkers waren zichtbaar in hun nopjes met deze blijk van waardering. Ook Thuishulp Meander ontving uit handen van Jacob Huisman de repen voor hun personeel. Petra Bergsma van Meander Thuishulp nam namens al hun medewerkers de eerste reep in ontvangst.

Naast deze drie thuiszorgorganisaties ontvangen tevens de medewerkers van ‘De nieuwe zorg thuis’, TSN, Allerzorg en Prozorg spoedig hun welverdiende chocoladereep.

Nieuws

Ombouw winkel-woning in volle gang in centrum VeendamWinkel ombouw-woning.JPG

Door Peter Panneman

Door toe te staan dat winkels in het centrum, die jaren leegstaan, worden omgebouwd tot woonruimte, gaat Veendam langdurige leegstand aanpakken. In de Kerkstraat is aannemersbedrijf Ketelaar momenteel druk met de ombouw bezig van winkel naar woning. Samen met de gemeente en pandeigenaren, werken de ondernemers al jaren om leegstand tegen te gaan.

Het winkelpand wordt op de begane grond omgebouwd naar een gezinswoning van 128 vierkante meters, met een o.a. een tweetal slaapkamers, luxe badkamer en keuken. Op de 1e verdieping komt een appartement. Er is inmiddels veel belangstelling voor de woning en appartement. Het ligt in de bedoeling dat meerdere leegstaande panden worden omgebouwd naar een woning.

Nieuws, Regio

RT-praktijken provincie Groningen slaan handen inéén!klimkin leren.jpg
Fotograaf Klimkin

Samenwerkende RT-praktijken bieden hulp bij aanpak leerachterstanden, ontstaan in Coronatijd.

Door de Coronacrisis is het de verwachting dat er leerachterstanden zijn ontstaan bij leerlingen in het basisonderwijs. Dit wordt onderkend door het ministerie, die hiervoor ook subsidies beschikbaar stelt.

Scholen kunnen hiermee plannen ontwikkelen die deze achterstanden kunnen bestrijden. Zeker bij kwetsbare leerlingen is soms meer specialistische hulp nodig, zoals van een remedial teacher, een dyslexiespecialist en/of een kindercoach.

De praktijken voor remedial teachers in de provincie Groningen die nu de handen inéén slaan, hebben dagelijks te maken met leerlingen die al leer- en/of leesachterstanden kennen. En daar komt de Corona-achterstand nog bij. De praktijken kunnen scholen helpen bij het ontwikkelen van handelingsplannen en de uitvoering daarvan.

Maar ze staan ook beschikbaar voor ouders die hun kind tijdelijk extra ondersteuning willen geven. Bij de samenwerking gebruiken de RT-praktijken elkaars expertise en ze kunnen elkaar ondersteunen bij een groot aanbod van de hulpvraag. De RT-praktijken zijn gevestigd te Aduard, Leek, Veendam, Winsum en Zeerijp.

Nieuws, Regio

Wildervanksterdallen is nu helemaal 60 kmDSC02775.JPG

De 60-km zone die voor een gedeelte voor Wildervanksterdallen gold is nu uitgebreid voor het gehele traject door Wildervanksterdallen van Wildervank naar Stadskanaal. 80 km per uur rijden is hier niet meer toegestaan.

Een grote meerderheid van de inwoners heeft een handtekening gezet onder een petitie die is aangeboden aan de verantwoordelijke wethouders van Veendam en Stadskanaal.

Er wordt in de petitie aan de gemeenten gevraagd de verkeersdrukte - vooral tijdens de spits - te beperken en maatregelen te nemen om de rijsnelheid te verminderen. De verkeerssituatie leidt tot overlast en wordt als erg onveilig ervaren, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor wandelaars en de vele fietsers. De weg is erg smal en niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Ook vindt men de driesprong bij de sauna niet veilig.

Geen snelheidswinst door Wildervanksterdallen
"Het is volstrekt onbegrijpelijk dat automobilisten deze route nemen. Met Google-Maps wordt dat heel duidelijk. Vanuit Veendam levert de route over de N366 langs Alteveer bijna vijf minuten tijdwinst op en rijd je vanuit Wildervank langs het kanaal naar Stadskanaal, dan is dat minstens een minuut sneller. Als je hier achter een tractor zit, dan duurt het nog veel langer. En die kans is groot, want er is veel landbouwverkeer. Bovendien moet je bij elke tegenligger de berm in. Het is een hardnekkig misverstand bij veel mensen dat het hierlangs sneller zou gaan", aldus de initiatiefnemers Dolf en Helena Houwing.

Snelheidscontroles“We zullen afwachten welk effect het uitbreiden van de 60 km-zone heeft. Binnenkort is er contact met de politie om snelheidscontroles uit te voeren. Binnen een jaar gaat de gemeente Veendam weer de snelheid en de verkeersdrukte meten. Afhankelijk daarvan zullen we ons als bewoners beraden op verdere actie.”

Nieuws, Summerfun

Themaweken Summerfun Bij Je Thuis #zomervakantie
Week 28: FeestPoster thema Feest.jpg

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen (5 t/m 12 jaar) uit de gemeente Veendam meedoen met Summerfun Bij Je Thuis #ZOMERVAKANTIE.

Dankzij sponsors kunnen wij al onze activiteiten gratis aanbieden, en ook wat extra’s doen nu het allemaal niet zo gaat als we dat graag willen.

Thema Feest
Summerfun bestaat dit jaar 20 jaar. En wie jarig is trakteert. En daarom staat in week 28 (6 t/m 10 juli) het thema Feest centraal. En hierbij hoort ook een pakket van Summerfun Bij Je Thuis. In het pakket vind je o.a. de ingrediënten om zelf een traktatie te maken en materialen om er zelf thuis een feestje van te maken.

Aanmelden kan t/m zondag 28 juni door een email te sturen naar summerfun@compaenveendam.nl o.v.v. naam, leeftijd en telefoonnummer. Zolang de voorraad strekt.

Summerfun stuurt de komende dagen een bevestiging met daarin meer info.

Nieuws

Feestelijke opening Snuffelhoek 2.0
Uitdeelpunt terug in VeendamIMG_0064.JPG

Het Uitdeelpunt Eerste Hulp is met een tweede vestiging van de kringloopwinkel weer terug in Veendam. Zaterdag vond aan de Verlengde Kerkstraat de opening plaats van Snuffelhoek 2.0. De nieuwe winkel wordt gerund door Diana Kuiper. Samen met haar broer Hendrik als vervoerder en ondersteuner.

Na drie weken klussen en inrichten heeft zaterdag de feestelijke opening plaatsgevonden. Waarin kinderen een grote rol hebben gespeeld. Diana haar Dochter Danisha (8) mocht met het doorknippen van het lintje de symbolische opening verrichten.

Voor de nieuwe kringloopwinkel in Veendam had zich een heel nieuw team van negen vrijwilligers gemeld. “Ik ben er geweldig trots op dat ze me hebben geholpen”, sprak Diana tijdens de opening haar waardering uit. Hoewel ze best wel zenuwachtig was had ze geen speech voorbereidt omdat ze haar hart wilde laten spreken met wat er in haar opkwam.

IMG_0058.JPG

In 2016 werd door haar moeder Jannie Orsel aan de Brink een kringloopwinkel begonnen waar de ruimte al snel te krap bleek. Al in 2017 was er de verhuizing naar Heiligerlee. Zelfs daar kon men in de veel grotere ruimte niet alle spullen meer kwijt.

Maar de belangrijkste reden van de nieuwe winkel was de toename van hulpvragen in Heiligerlee uit Veendam en omliggende plaatsen. “De vraag was zo groot geworden dat een tweede vestiging met extra mensen nodig was geworden”, aldus dochter Diana.

Het besluit van terugkeer was ook nog maar kort geleden genomen. “In Heiligerlee merkten we een grote toename van hulpvragen. We konden het nog maar net aan. Aan ons was er de keus om op een tweede locatie ook een vestiging te openen om die toename goed op te kunnen vangen. Er is een nieuwe groep waaronder ook zelfstandigen die het door de coronacrises moeilijk hebben gekregen.”

IMG_0075.JPG

“We brengen met eigen vervoer de boodschappen langs, en is het voor Veendam en omgeving vanuit hier ook praktischer. Daarbij zijn er ook mensen zonder eigen vervoer”. 

De inbrengwinkel heeft een ruim assortiment met kleine prijzen. Van huishoudelijk, audio, boeken, speelgoed tot kleding. Waar iedereen welkom is en de koffie klaar staat. Van de opbrengst kan na aftrek van de vaste lasten mensen worden geholpen.

Bij gezinnen waarvan de nood hoog is kan met het halen van levensmiddelen meteen worden ingesprongen. Er zijn geen wachtlijsten en het is laagdrempelig. In een aparte ruimte wordt ter controle de benodigde informatie gevraagd. Is er hulp nodig kan deze meteen worden aangeboden. Ook bij huisuitzettingen kan meteen worden ingesprongen. Overigens is men beducht op nog verdere toename van hulpvragen.

IMG_0089.JPG

Aan de basis van de twee inbrengwinkels ligt de site Uitdeelpunt Eerste Hulp op Facebook. In 2013 was deze door Jannie Orsel vanuit een huiskamer in Beerta online gezet met twee beheerders en toen nog weinig leden. Momenteel zijn er drie beheerders en ruim 4900 aangesloten leden en leden-ondersteuners.

Dochter Diana draait samen met hulp van haar broer Hendrik de winkel helemaal zelfstandig. Van haar moeder Jannie heeft ze veel geleerd. “Het was een goede leerschool met een goede leermeester”, weet Diana. Ze kreeg de sleutels van de winkel in Veendam met de woorden, “Richt het in en maak het jouw winkel. Je staat nu op eigen benen en je weet hoe het moet.”

IMG_0094.JPG

Sport

Basketbalvereniging Aquila traint in BorgerswoldFCW_9749_edited.jpg

Sinds een aantal weken traint basketbalvereniging Aquila vanwege de coronamaatregelen met alle jeugdteams buiten in recreatiepark Borgerswold. Elke woensdagavond van 18:00 uur tot 21.00 uur trainen de verschillende leeftijdsgroepen onder begeleiding van o.a. coach Sander, Damian, Gerwin en Jeroen fanatiek in de buitenlucht.

“Een succes!” aldus coach en voorzitter Jeroen: “Daarom hebben wij onlangs besloten om als club i.s.m. de gemeente Veendam, het veldje uit te breiden met 2 extra baskets. Met de huidige 4 baskets kunnen wij onze jeugd vanaf 6 jaar optimaal laten trainen en dat gaan we dan ook de hele zomer doen.“

De trainingen worden niet alleen gegeven door de eigen clubtrainers, Aquila maakt ook gebruik van de nodige gasttrainers.

Op woensdag 17 juni jl. was het eerste bezoek van twee gasttrainers. Onder begeleiding van Jason Dourisseau (speler van Donar) en Anne van Dijk (trainer/coach jeugd landelijk niveau) gingen de jeugdleden van Aquila 2 uur aan de slag. Zowel coach Anne als Jason hadden verschillende oefeningen voorbereid voor de jeugd. Een leuke en leerzame ervaring voor de leden en de coaches. “Als club kun je trots zijn op de leden en vrijwilligers, om er zo samen buiten wat leuks van te maken”, aldus coach Sander. 

Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen, dat kan altijd. Voor meer informatie zie www.bvaquila.nl of volg ons op Facebook en Instagram.

Pagina's

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS