Nieuws

Vervanging Veenkoloniale Afvalwaterleidingvka trace_0.jpg

Door Nedmag

Eind 2018 is de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) – voor het afvoeren van gezuiverd pekelwater naar zee – twee keer gesprongen, op 14 november en 22 december. In beide gevallen is het betreffende deel van de leiding zo snel mogelijk vervangen en is een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook is een onderzoek naar de staat van de leiding gestart. In dit artikel geven we een update over de stand van zaken.

Plattegrond VKA
Het Nedmag-deel van de VKA is ongeveer 4 km lang, en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Zie de plattegrond hierboven.

Voorzorgsmaatregel
Naar aanleiding van de lekkages is uit voorzorg de druk bij de invoer verlaagd. Tevens is de procesmonitoring geoptimaliseerd: bij afwijkende flow en druk in de leiding verschijnt er een alarmering op het paneel in onze controlekamer, die 7 dagen in de week 24 uur per dag is bemenst.

Onderzoek​
Nedmag heeft de leiding onderzocht door te kijken naar eerder uitgevoerde reparaties, het gebruikte materiaal en de levensduur van het materiaal. Ook externe factoren zoals de langdurige droogte in combinatie met zwaar verkeer zijn hierin meegenomen. Een eerste onderzoek door TIP Institute* naar rek- en breeksterkte van de lek geraakte delen heeft geen bijzonderheden opgeleverd. De structuur van het materiaal wordt nog nader onderzocht.

*TIP Institute: Instituut voor kunststoffen in Enschede 

Complete vervanging
Uit eigen onderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren waar we een verbeterslag kunnen aanbrengen. Tijdens de geplande onderhoudsstop van de fabriek in maart 2019 worden daarom delen van de leiding preventief vervangen. Dan worden ook proefsleuven gegraven om de leiding nader te kunnen beoordelen.

Tevens plannen we een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA door een leiding die nog hoger is geclassificeerd. Naar verwachting zal de realisatie hiervan in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.

Advertentie
Nieuws

OBS Noorderbreedte te Veendam is opnieuw gecertificeerd
voor het Gronings VerkeersveiligheidslabelIMG_0604 foto verkeer.JPG

OBS Noorderbreedte te Veendam is herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat de school opnieuw is beoordeeld en nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’ voldoet. De school krijgt als beloning onder andere een kist met lesmaterialen.

Het Gronings Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. Scholen die het label eenmaal in bezit hebben, krijgen elke drie jaar een bezoek van Verkeerswijzer Groningen. Bij dat bezoek wordt beoordeeld of de school nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk. Op dit moment zijn er 69 basisscholen in de provincie Groningen die het verkeersveiligheidslabel hebben. In de gemeente Veendam zijn zes van de twaalf scholen in het bezit van het verkeersveiligheidslabel.

Het label wordt uitgereikt onder de verantwoordelijkheid van Verkeerswijzer Groningen. Dit is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerswijzer Groningen vindt het belangrijk dat scholen het label halen en stimuleert en motiveert scholen om mee te doen.

Sport

Bart Hol en Chris Kuiper van de Brug Veendam
zijn klaar voor het grootste sportevenement van 2019TEAM NL.1 foto.jpg
Special Olympics Team NL 2019 | Foto: Rachelle Fotografie & Christijn Groeneveld 

Op zaterdag 9 februari presenteren Bart Hol en Chris Kuiper van de Brug Veendam en de rest van Special Olympics Team NL zich voor het eerst aan het publiek. Na maandenlange voorbereidingen en trainingen zijn de 65 sporters met een verstandelijke beperking klaar voor de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi, ’s werelds grote sportevenement in 2019.

Team NL stapt op 7 maart op het Etihad Airways vliegtuig naar Abu Dhabi, waarna vele levens zullen veranderen en de sporters boven zichzelf uit zullen stijgen wat betreft sportprestaties maar vooral ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Van 14 maart t/m 21 maart strijden in totaal 7.000 sporters met een verstandelijke beperking uit meer dan 170 landen tegen elkaar tijdens de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi. De 65 sporters en 23 coaches van Team NL zullen in Abu Dhabi actief zijn in 13 takken van sport: atletiek, bowlen, golf, gymnastiek, handbal, inline-skaten, judo, paardrijden, tennis, voetbal, wielrennen, zeilen, zwemmen en open water zwemmen.  

Op zaterdag 9 februari presenteert Team NL zich aan het publiek in de kleding van Craft waarin zij topprestaties gaan leveren. Tevens krijgen de sporters een mediatraining van Nelli Cooman, voormalig Nederlands atlete én al jarenlang ambassadeur van Special Olympics Nederland. Het podium van deze presentatie is in het hart van de sport; het Sport College van ROC Midden Nederland in Galgenwaard

Special Olympics
Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium die hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner Rabobank Foundation, maatschappelijk partners Fonds Gehandicaptensport & VriendenLoterij en Eventpartners Coca Cola Nederland, Stamhuis & Kerry Group.   

Regio

Wunderline zorgt voor grenzeloze verbindingWunderline_1.jpg

Vanaf 2024 sneller en comfortabeler reizen met de Wunderline tussen Groningen en Bremen.

Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen en provincie Groningen, hebben donderdag 7 februari de samenwerkingsovereenkomst voor de Wunderline getekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteitsverbetering op het spoor tussen Groningen – Leer – Oldenburg – Bremen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steunen het project. Staatssecretaris Van Veldhoven liet weten de 17 miljoen euro, die vanuit het Rijk gereserveerd waren voor de realisatie van de Wunderline, nu definitief beschikbaar te stellen. ProRail en DB Netz zijn al bezig met de voorbereidingen voor de planningsfase. “We gaan een nieuwe fase in waarmee we onderstrepen dat we gezamenlijk gaan voor de realisatie van de Wunderline”, aldus Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en voorzitter van de Stuurgroep Wunderline.

De feestelijke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats tijdens de Wunderline Conferentie in Winschoten. Nederlandse en Duitse bestuurders benadrukken hiermee het belang van de Wunderline voor Europa, Nederland, Duitsland en de noordelijke grensregio. Daarnaast werden de projectpartners en de Oberbürgermeistern, Landräten, burgemeesters en wethouders en andere stakeholders langs het Wunderline-spoortraject bedankt.

Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Wunderline
In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over drie achtereenvolgende bouwstappen, die moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de spoorverbinding: kortere reistijd, meer comfort en een betere toegankelijkheid. De eerste bouwstap vindt plaats in 2024 tegelijk met het herstel van de Friesenbrücke. In 2030 zal de reistijd tussen Groningen en Bremen zijn teruggebracht naar iets meer dan twee uur. Hierdoor wordt de spoorverbinding op dit traject een goed alternatief voor automobilisten. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstappen tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. "Alleen het feit dat we zo snel zo ver zijn gekomen is voor een grensoverschrijdend project bijzonder opvallend. Daar ben ik trots op. We hebben de doelen die ons voor ogen stonden nu vastgelegd", aldus Dr. Berend Lindner, Staatssecretaris ministerie voor Economie, Arbeid, Transport en Digitalisering van Nedersaksen (Duitsland).

KAART_WU.JPG

Ketenmobiliteit
Toereikend openbaar vervoer is een randvoorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Met steun van de gemeentes uit de regio heeft de Wunderline de randvoorwaarden voor een deur tot deur ketenmobiliteit onderzocht en zal ook in de toekomst de verdere stappen voor de verbetering van de zogenoemde “laatste kilometers” vanaf de trein tot aan huis begeleiden.

Grensoverschrijdende samenwerking
Naast goed aansluitende verbindingen vormt ook de wederzijdse erkenning van diploma’s een absolute voorwaarde voor het werken over de grens. Om die reden hebben Nedersaksen, Bremen en Groningen een gemeenschappelijke verklaring ondertekend, gericht op het wegnemen van barrières op het gebied van onderwijs en arbeidsmobiliteit en op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, cultuur en toerisme. De verklaring sluit aan bij lopende trajecten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noord-Nederland en Nedersaksen.

Nu beginnen
Tot aan het herstel van de Friesenbrücke en de eerste treinrit van de Wunderline kunnen reizigers op het deeltraject tussen Groningen en Leer gebruik maken van het treinvervangend busvervoer. Om de reiservaring van passagiers nu al te verbeteren wordt er binnenkort geïnvesteerd in moderne en comfortabelere bussen, duidelijke bewegwijzering, wifi en digitale schermen in de bus. Alle maatregelen hebben als doel de huidige reizigers ook gedurende de periode van het treinvervangend vervoer te behouden, nieuwe reizigers aan te trekken en alle reizigers mee te nemen naar de start van de internationale spoorverbinding, de Wunderline.

Agenda

Bijeenkomst Alzheimer Café Veendam over
de belangrijke beslissingen voor laterDatum: 
woensdag 20 februari 2019 19:30

Op woensdag 20 februari is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café. De gasten van de avond zijn Karin Bron en Lida Pol, coördinatoren van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ). Gesprekleider van de avond is Janette Dijk.

De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen zij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen de goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Of nu uw partner, vader, moeder, opa, oma, buurman, kennis of goede vriend alzheimer heeft, iedereen is op 20 februari vanaf 19.00 welkom in woonservicecentrum de Breehorn, Boven Westerdiep 86H in Veendam.

Het programma start om 19.30 uur.
Toegang en de koffie is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jakandra Boersma en Coby van den Brand, Zorggroep Meander, tel. 0598-686868 of Gerda Linstra van het A.G. Wildervanckhuis (0598-696750) beiden te Veendam.

Voor vragen over mantelzorgondersteuning neem gerust contact op met Sjeni Mustafa van welzijnsinstelling Compaen, 0598-698119.  

Agenda

Kamermuziekuitvoering met werken van
Camille Saint-Saëns & BrahmsDatum: 
zondag 24 februari 2019 15:00

 

11111111111.jpg

Gaugain Ensemble met kamermuziekuitvoering voor klarinet (Yfynke Hoogeveen) en piano (Loes van Ras) met werken van Camille Saint-Saëns & Brahms. 

Yfynke Hoogeveen vormt met pianiste Loes van Ras inmiddels meer dan twintig jaar het Gauguin Ensemble. Samen gaven ze vele recitals en kamermuziekuitvoeringen in binnen- en buitenland en werkten ze mee aan televisie- en radio-opnamen.

Zij brengen vaak programma's waarbij ze andere kunstvormen betrekken. Zo ook in hun jubileumjaar 2016 waarin zij hun naamgever Gauguin wilden eren en samenwerkten met stripmaker Barbara Stok die tekeningen voor hen maakte op grote panelen geïnspireerd op Paul Gauguin.

Loes en Yfynke waren ambassadrices voor de klassieke muziek in het Noorden in de periode 2007-2010. Verschillende componisten schreven composities voor het duo. Onlangs verscheen het werk 'Correspondances' van Sylvia Maessen dat voor hen is geschreven. De premiere was in maart 2016.

Het Gauguin ensemble werkte samen met verschillende instrumentalisten waaronder de Franse violist Philippe Graffin, celliste Larissa Groeneveld, violist Peter Brunt en sopraan Irene Maessen.

Meer recent is hun samenwerking met Mayke Rademakers, celliste.


Yfynke Hoogeveen​
Yfynke Hoogeveen is een klarinettist die zoekt naar de essentie van een muziekstuk. Na haar scholing aan het Prins Claus conservatorium in Groningen heeft zij bewust gekozen voor een opleiding gericht op een kamermuziek-carrière, omdat in de daarbij passende kleine bezettingen er een 'een-op-een' relatie is met het publiek. Om zover te komen heeft ze, na de basisopleiding in Groningen, in Arnhem aan de Academie voor de Kunsten gestudeerd bij Reinier Hogerheijde. Ze behaalde daar haar Master in kamermuziek in 1998. In de zomers van 2004 en 2008 studeerde ze in de Verenigde Staten bij Ricardo Morales, de eerste klarinettist van het Philadelphia Orchestra en docent aan de Juilliard School of Music.

Sinds haar conservatorium-tijd werkt zij samen met de pianist Loes van Ras waarmee zij het Gauguin Ensemble vormt. Dit duo was in de loop der jaren een solide basis voor vele concerten en diverse projecten.

Met de organist Erwin Wiersinga speelde zij op diverse internationale orgelfestivals, zoals in Duitsland, Tsjechië en vorig jaar op Malta. Erwin maakte transcripties van Schumann en Poulenc voor orgel en klarinet. Samen zetten zij deze op cd in Hamburg in 2006.

Daarnaast werkte Yfynke mee aan een aantal cd-opnames van o.a componist Wim Dirriwachter en de zussen Sylvia en Irene Maessen (2015).

De afgelopen jaren nam ze deel aan een groot aantal kamermuziekprojecten waaronder het Festival du Haut Limousin en het Festival de Musique de Chambre te Lavaussau, in Frankrijk. En een festival in Litomysl, Tsjechië.

Yfynke heeft een privé-lespraktijk waar zij jonge talenten voorbereidt voor uiteenlopende conservatoria, in Nederland, maar ook daarbuiten (Kopenhagen). Ze ondersteunt regelmatig groepen blazers voor concoursen en uitvoeringen.

Loes van Ras
Loes van Ras studeerde in 1995 af aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen waar zij direct naar haar afstuderen de aanstelling van correpetitor aangeboden kreeg. In de jaren na haar studie volgde Loes voor haar solo-pianospel privélessen bij Marja Bon en Pascal Devoyon.

Al tijdens haar studie werd zij pianiste in het Noord Nederlands Orkest. Daarnaast is Loes tegenwoordig ook in andere orkesten werkzaam als pianist, zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

De passie van Loes ligt sinds de vroege jaren van haar loopbaan in het ensemble-spel en het begeleiden van solisten. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een veelgevraagd pianiste in kamermuziek-ensembles en als begeleider van solisten en masterclasses door heel Nederland. Zo gaf zij concerten met fluitist Egbert-Jan Louwerse, trompettist André Heuvelman, trombonist Brandt Attema en saxofonist Johan van der Linden.

Met klarinettiste Yfynke Hoogeveen vormt zij al meer dan 20 jaar het Gauguin Ensemble.

Een meer recente samenwerking is die met pianist Matthijs Verschoor. Samen vormen zij het pianoduo BiancoNera.

Loes werkte mee aan een aantal cd-opnames van o.a. Saxofonist Peter Stam en componist Wim Dirriwachter en de zussen Sylvia en Irene Maessen (2015). Tevens is zij studio-pianiste voor cd-opnames van muziek-uitgeverij 'de Haske'. Samen met Yfynke werkte zij mee aan radio- en tv opnamen van de Avro en de VPRO. Waaronder live uitzendingen vanuit de spiegelzaal Concertgebouw Amsterdam.


Zondag 24 februari 2019
Aanvang: 15:00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie : Huis voor de Kunst, Stationsstraat 10, Veendam

Entree: 15,00 p.p. in de pauze krijgt u koffie, thee en heerlijke traktaties aangeboden (kinderen t/m 15 jaar gratis)

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Nieuws

Bouwen met Strawbees
tijdens Kindermiddag Bibliotheek VeendamIMG_0033.jpg

De wekelijkse kindermiddag in de Bibliotheek Veendam stond woensdag in het teken van bouwen met Strawbees. De kinderen hebben samen met elkaar met deze nieuwe constructiesysteem uit Zweden kunstwerken gemaakt voor in de bibliotheek. Onder het motto: Dream Big, Build Bigger!

De materialen bestaan uit kleine verbindingen, de Strawbees, die het mogelijk maken om een soort gekleurde plastic rietjes en/of karton met elkaar te verbinden. De verbindingstukjes hebben 1 tot en met 5 uitsteeksels waarmee een soort van gekleurde plastic rietjes aan elkaar worden verbonden voor het maken van allerlei vormen, objecten en ook (ingewikkelde) constructies.

Het bouwen met strawbees was gecombineerd met het bouwen met spaghettistaafjes en marshmallows. Waarbij de marshmallows als verbinding voor de spaghettistaafjes fungeerden om daarmee constructies te maken voor het bouwen van objecten. De bouwwerkjes van de kinderen zijn een week lang in de bibliotheek te bezichtigen.

IMG_0034.JPG

Bibliothecaris Jolanda Robben was met haar collega Wil de Jong in de bibliotheek van Oslo waar ze de Strawbees hadden zien liggen. Spontaan ontstond het idee om er ook in de bibliotheek van Veendam mee te gaan werken. Creativiteit en het logisch denken kan er door worden gestimuleerd. En het samenwerken bij het samen bouwen van een object, waarbij ook veel overleg nodig is.

“Wij proberen zoveel mogelijk onze handen op de rug te houden om de kinderen zelf zoveel mogelijk te laten ontdekken wat er allemaal mee kan”, aldus de bibliothecaris. “Om zo ook een eigen probleem waar ze ermee tegen aan lopen leren op te lossen.”  

De gratis inloopmiddag heeft van 14 tot 16.30 uur geduurd.

IMG_0036.jpg

Nieuws, 112

Zes gestolen auto's teruggevonden in Veendam51600701_2169107256737683_1958846034364858368_o.jpg

Dinsdag 5 februari, de politie  drie mannen aangehouden op verdenking van diefstal en heling van meerdere voertuigen. Er kwam informatie binnen dat er in een loods aan het Beneden Dwarsdiep een gestolen personenauto zou staan.

Toen agenten de loods binnen gingen troffen zij zes voertuigen aan die al deels waren gestript. Er waren op dat moment drie personen in de loods aanwezig, die er meteen vandoor gingen. Na een korte achtervolging, waarbij onder andere een politiehond werd ingezet, konden de verdachten worden aangehouden.

Het gaat om drie mannen uit Litouwen, twee van 32 jaar en één van 22 jaar. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Heeft u meer informatie, belt u dan met 0900-8844

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS