Kabelkrant van en voor Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
LIVE - Nieuwbouwproject De Draverij Veendam
Nieuws

Inspraak vestigen manegebedrijf aan de Parallelweg N33 nabij BareveldMANEGEBEDRIJF - Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 6 juni 2007 gedurende twee weken in de gemeentewinkel (Beneden Oosterdiep 11-04; geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur) ter inzage ligt:

- de Ruimtelijke Onderbouwing met situatieschets en voorlopige bouwtekening van Stichting Hippisch Centrum Wildervank voor de realisatie van een manegebedrijf aan de Parallelweg naast de N33 nabij Bareveld, thans een perceel weiland, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie M, nummers 459 en 461.

De realisatie van een manegebedrijf op de beoogde locatie is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Op grond van artikel 19, lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening kan vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan.

Voordat de gemeenteraad in de vergadering van 2 juli 2007 hier een principebesluit over neemt, worden ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid gesteld om tot 20 juni hun zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders, Postbus 20004, 9640 PA Veendam. Met mw. P. Emmelkamp (tel.652467) kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken indien u mondeling uw zienswijzen naar voren wilt brengen.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....

Nieuws

Avondvierdaagse Wildervank
Een verslag van: Jacob Kuipers

65 KEER - Afgelopen maandagavond ging de avondvierdaagse in Wildervank weer van start.
De start was bij de Wildervanckhal en liefst 800 deelnemers waren van de partij.de heer Pater met zijn hondje. Pater doet voor de 65e keer mee.

Waaronder de heer Pater uit Veendam, die voor die voor de 65-ste keer mee liep. Als hij donderdag de eindstreep haalt, dan krijgt hij nummer
63 toe bedeeld van de organisatie.


Want meer nummers zijn er niet. Dat komt, omdat er na nummer 63 geen nummers meer worden gemaakt. De afstanden die men moest lopen waren 5- en 10 kilometer.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....

Nieuws

Als APK soepeler, dan normen strengerAPK - 'Als de regering de APK-frequentie versoepelt, moeten de APK-normen
strenger worden. 'Dit zegt de directie van de RDW in het jaarverslag over
het jaar 2006. 'Bijvoorbeeld de banden. Nu moeten deze bij de keuring
minimaal een profiel hebben van 1,6 mm. Maar als een auto pas na twee
jaar terugkomt, moet je deze norm aanscherpen voor de verkeersveiligheid.'

Meer slijtage
In 2006 is het aantal APK-plichtige voertuigen met 4% toegenomen tot
7.064.557.
De APK keurt voornamelijk slijtagegevoelige elementen. Maar niet alle
gevoelige onderdelen. Er zijn technische vernieuwingen in auto's die nu
niet in de APK worden meegenomen, zoals de airbag en ABS. Autobezitters
rekenen er wel op dat dit allemaal werkt.
Daarom moet, na ruim 25 jaar, de APK-eisen opnieuw kritisch bekeken
worden, zegt de RDW in zijn jaarverslag.

Meer rijbewijzen
Opvallend vorig jaar was de grote vraag naar het nieuwe rijbewijs op
creditcardformaat. In de eerste paar dagen van oktober werden zo'n 22.000
aanvragen per dag gedaan. Daarvoor lag dat gemiddelde op 4000 aanvragen.
Uiteindelijk zijn in het afgelopen jaar (tot 1 oktober) zo'n 680.000
'oude' modellen en vanaf 1 oktober tot 31 december 2006 ruim 450.000
creditcardrijbewijzen afgegeven. Het nieuwe rijbewijsmodel heeft er voor
gezorgd dat het aantal aanvragen met 45% is toegenomen ten opzichte van
2005.

Meer brom- en snorfietsen
Het jaarverslag geeft ook antwoord op de vraag hoeveel brom- en
snorfietsen er in Nederland zijn. Een vraag die ontstond bij de invoering
van het nieuwe kenteken voor deze voertuiggroep. Een eerste schatting van
500.000 bleek niet te kloppen. Na de omwisseling naar het nieuwe kenteken
eind 2006 bleken er uiteindelijk 695.000 brom- en snorfietsen te zijn.
Bijna 200.000 meer dan geschat.

Meer LPG
Ander opmerkelijk punt is de populariteit van LPG als autobrandstof. Deze
is in 2006 fors toegenomen. In 2006 zijn bijna 20.000 voertuigen geschikt
gemaakt voor LPG. Dat is 42% meer dan in 2005. Dit aantal is echter nog
steeds lager dan in de topjaren, midden jaren negentig. Toen werden er
jaarlijks bijna 40.000 LPG-installaties ingebouwd.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....

Nieuws

Inspraak vestigen manegebedrijf aan de Parallelweg N33 nabij BareveldINSPRAAK - Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 6 juni 2007 gedurende twee weken in de gemeentewinkel (Beneden Oosterdiep 11-04; geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur) ter inzage ligt:

- de Ruimtelijke Onderbouwing met situatieschets en voorlopige bouwtekening van Stichting Hippisch Centrum Wildervank voor de realisatie van een manegebedrijf aan de Parallelweg naast de N33 nabij Bareveld, thans een perceel weiland, kadastraal bekend gemeente Wildervank, sectie M, nummers 459 en 461.

De realisatie van een manegebedrijf op de beoogde locatie is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied. Op grond van artikel 19, lid 1 Wet Ruimtelijke Ordening kan vrijstelling worden verleend van het bestemmingsplan.

Voordat de gemeenteraad in de vergadering van 2 juli 2007 hier een principebesluit over neemt, worden ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid gesteld om tot 20 juni hun zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders, Postbus 20004, 9640 PA Veendam. Met mw. P. Emmelkamp (tel.652467) kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken indien u mondeling uw zienswijzen naar voren wilt brengen.


  Reactie Plaatsen Of Bekijken....

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS