Nieuws

Blik op de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Gemeenten worstelen met het Sociaal Beleid20160614_raadsvergadering.jpg

Tekst Henk Smidtman

De website van nu.nl meld: “Gemeenten worstelen met het sociaal beleid dat zij enkele jaren geleden op hun bordje hebben gekregen. Het gaat hierbij onder meer om de jeugdzorg, het zolang mogelijk thuis kunnen wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden.

In ongeveer een op de tien gemeenten blijken gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden te beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Zij zijn echter wel verantwoordelijk voor het beleid

In ongeveer veertig procent van de gemeenten vinden gemeenteraadsleden het moeilijk om voldoende tijd te vinden om zich met het beleid bezig te houden, blijkt verder uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP baseert zich op informatie van griffiers”


Hoe is dit in de Veendammer gemeenteraad op dit moment en wat beloven de politieke partijen hierover in hun programma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen?

De programma’s zijn er nog niet, maar we weten wel hoe de Veendammer gemeenteraad de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd ten aanzien van het WMO beleid. Op eigen verzoek heeft de Rekenkamer (een soort accountant, maar dan voor de overheid) de invoering van de WMO bekeken en inderdaad geven ook zij aan dat de Veendammer over het algemeen onvoldoende zicht heeft op algemeen gestelde doelstellingen en zouden meer aan “kennisvergaring” moeten doen door zich wat meer proactief op te stellen.

Dat laatste is zeker iets wat momenteel wel bij de coalitiepartijen (GB, CDA, VVD, D66 en CU) ontbreekt: een actieve houding naar haar burgers, met name op het gebied van de participatiewet en haar onderdelen: Jeugd en Gezin, Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn.

Niet dat alles slecht geregeld is in Veendam, verre van dat, maar het kan altijd beter, tenminste als de partijen die in Veendam na de verkiezingen van 21 maart de dienst gaan uitmaken ook enige interesse gaan tonen in de “gewone” Veendammer.

Advertentie
Regio

Gezocht: duurzaamste huis van NederlandVerkiezing Duurzaamste huis.jpg

Nationale Duurzame Huizen Route komt met verkiezing duurzaamste huis

De Nationale Duurzame Huizen Route gaat in 2018 op zoek naar het duurzaamste huis van Nederland. Trotse huiseigenaren met een duurzame woning kunnen zich aanmelden voor de verkiezing ‘Duurzaamste huis van Nederland’. Deelnemers maken kans op een juryprijs en een publieksprijs. Er wordt onder andere gestemd op het leukste, beste en meest innovatieve duurzame huis. De feestelijke uitreiking vindt plaats in december 2018.

De Nationale Duurzame Huizen Route is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend ervaringsplatform als het gaat om duurzaam bouwen en wonen. Het biedt huiseigenaren de kans om met elkaar in contact te komen en tips en ideeën uit te wisselen over het verduurzamen van hun woning. Een belangrijk onderdeel van de Duurzame Huizen Route is het openstellen van de woningen op de eerste twee zaterdagen van november. Geïnteresseerden kunnen duurzaam wonen in de praktijk zien en ervaren.

Kroon op je werk
Het afgelopen jaar maakte de Nationale Duurzame Huizen Route een ongekende groei door. Zowel het aantal bezoekers als het aantal voorbeeldwoningen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2016. Ook het enthousiasme bij gemeenten en provincies is groot. “Door de groeiende belangstelling voor duurzaam wonen en het enthousiasme van huiseigenaren, denken we dat de tijd rijp is om een nationale verkiezing van het duurzaamste huis te organiseren,” aldus Eva Petra Simon, medeoprichter van de Duurzame Huizen Route. “Dit sluit goed aan bij de ontwikkelingen richting fossielvrij wonen. Een huis verduurzamen is een heel proces en als het dan lukt zijn de bewoners terecht trots. Wanneer je kans maakt op de titel ‘duurzaamste huis van Nederland’ dan is dat natuurlijk wel de kroon op je werk.”

Blijf op de hoogte
Iedereen die kans wil maken op de titel ‘Duurzaamste huis van Nederland’, kan dat aangeven op de website. Actuele informatie over de verkiezing is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.

Nieuws

Unieke uitvoering orgelwerk componist Messiaen
in de Grote Kerk in Wildervankmessiaen.jpg

Op vrijdag 15 december, om 20:00 uur, zal organist Henk de Vries het grootschalige orgelwerk “La Nativité du Seigneur” (De geboorte van de Heer) integraal uitvoeren op het Walcker-orgel van de Grote Kerk te Wildervank. Voorafgaand aan het concert is er een toelichting op het programma, deze begint om 19:00 uur. Het verdient de aanbeveling om deze toelichting bij te wonen zodat de bedoeling van Messiaen met zijn muzikale meditaties duidelijk wordt.

Orgel en componist
De combinatie van de muziek van Messiaen, o.a. winnaar van de Erasmusprijs, en het Walcker-orgel is een goede omdat Messiaen naast harmonie en ritme ook veel klankkleuren gebruikt om zijn muzikale ideeën over te brengen. De mogelijkheden van het Walcker-orgel zijn zodanig dat dit één van de weinige orgels in de provincie Groningen is waarop een dergelijke uitvoering kan plaatsvinden. Vanwege het feit dat het orgel maar twee klavieren heeft is het kiezen van de juiste registraties, samen met speelhulpen zoals de vrije combinatie, een behoorlijke klus. Het resultaat zal voor de luisteraar echter een bijzondere ervaring worden, Messiaen is tenslotte een moderne componist waarvan we niet vaak iets te horen krijgen.

Henk_1.jpeg

Olivier Messiaen
Olivier Messiaen (Avignon, 10 december 1908 – Parijs, 27 april 1992) was een Frans componist, organist en pianist. Hij is een van de belangrijkste en invloedrijkste componisten van de twintigste eeuw, wiens onconventionele werk sterk beïnvloed is door de rooms-katholieke geloofsleer.

Zijn grootste inspiratiebron was de schoonheid van Gods schepping en dan met name het gezang van de vogels. Messiaen ontwikkelde een persoonlijke muzikale taal, hierin zijn vooral melodische en ritmische vernieuwingen te onderscheiden. Dit zal voor de gemiddelde orgelconcertbezoeker wel even wennen zijn.

La Nativité du Seigneur
Olivier Messiaen schreef La Nativité du Seigneur in 1935 op 27-jarige leeftijd. Hij verbleef op dat moment in Grenoble en vond, met name voor het vierde en het laatste deel, veel inspiratie in het berglandschap dat hem daar omringde Het is zijn eerste grote werk waarin alle kenmerken van Messiaens eerste scheppingsperiode aanwezig zijn. Voor elk van de negen delen wordt er een theologische gedachten verwoord. De eerste uitvoering van La Nativité du Seigneur vond plaats in Parijs, op 27 februari 1936 op het orgel van de Sainte-Trinité, in een gezamenlijke uitvoering door Daniel Lesur, Jean Langlais en Jean-Jacques Grünenwald.

Het is een grootschalig orgelwerk over Kerstmis; het omvat negen delen en duurt rond 55 minuten. Het geheel bestaat uit negen meditaties voor orgel:

 • I. La Vierge et l’Enfant (De Maagd en het Kind)
 • Il Les bergers (De herders)
 • Ill. Desseins éternels (Eeuwige bestemming)
 • IV. Le Verbe (Het Woord)
 • V. Les enfants de Dieu (De kinderen van God)
 • VI. Les anges (De engelen)
 • VII. Jésus accepte la souffrance (Jezus accepteert het lijden)
 • VIII. Les mages (De wijzen)
 • IX. Dieu parmi nous (God temidden van ons)

Messiaen geeft aan dat hij in dit werk in de eerste plaats zocht ‘naar emotie en oprechtheid, maar op duidelijke en heldere wijze overgebracht op de luisteraar’. In dit werk zijn Messiaens voorkeur voor lange muzikale lijnen en een aantal ongebruikelijke manuaal- en pedaalbehandelingen te horen. Ook beschrijft Messiaen de belangrijkste muzikaal-expressieve middelen die hij hier gebruikt.

Samen met de uitleg en daarna de beleving in de concertruimte waarin de klanken van het orgel ondersteund zullen worden met videobeelden zal dit een unieke ervaring worden.

Henk de Vries
Henk de Vries (1979) heeft hoofdvak Orgel gestudeerd aan het Conservatorium in Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, klavecimbel, continuospel en koordirectie. Tevens studeerde hij, als tweede hoofdvak, Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Henk is als titulair organist en cantor verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk te Zeerijp. Hij is in 2014 benoemd als vaste orgeladviseur van de Martinikerk in Groningen, sinds 2016 is Henk ook werkzaam als kerkelijk organist bij de oecumenische Martinidiensten in dezelfde kerk. De muziek van Messiaen behoort tot zijn favorieten.

De toegangsprijs is 10 euro.
Toelichting door de concertgever: 19:00 uur.
Aanvang concert: 20:00 uur.
Tijdens de toelichting en na het concert is er gelegenheid om respectievelijk een kop koffie of een drankje te nuttigen.

Adres: Grote Kerk, Raadhuisstraat 8, 9648 JV Wildervank.

Meer informatie over organist en orgel zijn te vinden op de volgende websites: www.walckerwildervank.nl en www.henkdevries.info

Nieuws

Volkskerstzang Veendam/Wildervank
in de Grote Kerk in WildervankKerk_volkskerstzang.jpg

Met veel plezier organiseert de Monument- en Concertcommissie Grote Kerk Wildervank dit succesvolle evenement voor alle inwoners van Veendam/Wildervank e.o. ook dit jaar weer. Iedereen is welkom op zondag 17 december in de Grote Kerk te Wildervank.

De Volkskerstzang is bedoeld om samen bekende kerstliederen te zingen met orgel en trompet: van iedereen voor iedereen, een laagdrempelig evenement voor een breed publiek om de boodschap van Kerst te beleven.

De hoofdorganist van de Grote Kerk Wildervank, Dirk Swama, zal dit alles begeleiden op het orgel samen met trompettist Lubertus Leutscher, daarnaast hebben wij de jonge, afstuderende, sopraan Meike Wijma gevraagd enkele kerstliederen in wisselzang te zingen en een aantal solostukken ten gehore te brengen. De commissie wil graag jong talent een podium bieden, de concertkerk met het unieke Walcker-orgel maakt dit gemakkelijk omdat de organist direct contact heeft met de uitvoerenden. Mevr. Corrie Dun neemt de verbindende teksten voor haar rekening.

De aanvangstijd is 19:00 uur, het duurt ca. een uur. De ingang is aan de Raadhuisstraat 8 waar u ook kunt parkeren.

We willen benadrukken dat deze openbare Volkskerstzang voor iedereen bedoeld is. Vele fondsen, organisaties, middenstanders en het bedrijfsleven uit Veendam/Wildervank e.o. dragen financieel bij om deze gezamenlijke Volkskerstzang mogelijk te maken. De toegang is gratis, bij de uitgang is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten.

We rekenen weer op een grote opkomst, met name ook van mensen die minder bij een kerk betrokken zijn maar wel Kerst willen vieren.

Het weer in Veendam

wo 13 dec 2017 09:54

Weer data beschikbaar gesteld door www.weerinveendam.nl

SKV webcam draait op 35 meter hoogte live video
Nieuws

Wie wordt Veendammer van het Jaar 2017?Veendammer van het Jaar2017.jpg

Voor de elfde keer wordt de verkiezing ‘Veendammer van het Jaar’ gehouden. Ook dit jaar kan een individuele persoon, club, groep of organisatie worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de titel ‘Veendammer van het Jaar 2017’. Tot 31 december 2017 kunnen kandidaten worden voorgedragen.

Waar moet een Veendammer van het Jaar aan voldoen?
Het gaat om de Veendammer(s), die een positieve bijdrage aan Veendam geleverd heeft/hebben. De potentiële ‘Veendammer van het Jaar 2017’ moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De kandidaat, club, groep of organisatie:

 • Heeft op een positieve manier de aandacht op Veendam gevestigd.
 • Is geboren en/of woonachtig in de gemeente Veendam.
 • Heeft een goede reputatie.
 • Is net een beetje anders (opvallend) dan anderen.

Voordragen
Bij het voordragen moet in de motivatie duidelijk naar voren komen waarom juist deze kandidaat de titel ‘Veendammer van het Jaar 2017’ verdient. De jury ontvangt graag een uitgebreide motivatie.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.veendam.nl/veendammervanhetjaar en een voordracht kunt u mailen naar: communicatie@veendam.nl.

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Nieuws

Nieuwe kapper in Veendam
Suleyman Bahceci: Ik geniet van mijn werkIMG_7867.JPG

Door Jacob Kuipers

De toekomstdroom van de nieuwbakken kapper Suleyman Bahceci uit Veendam. “Dat ik een goedlopende zaak krijg. Dan geniet ik van mijn werk”.

Veendam is weer een dames- en heren kapperszaak rijker. Kapper Suleyman Bahceci (23) opende op zaterdag 2 december zijn zaak in de Kerkstraat. Het was voor Suleyman geen droom om kapper te worden. Hij wilde altijd iets met techniek doen. Voor de grap is hij begonnen met knippen. Een vriend van hem had een kapsel gekregen die er niet uitzag. Suleyman 'kwam, zag en overwon'. Hij ging dat bijwerken en daarna mocht hij ook andere vrienden knippen. “Zo ben ik begonnen met mijn kappersopleiding”, zegt de in Veendam woonachtige Bahceci. Suleyman heeft later verschillende kappersopleidingen gevolgd. En wat hem eerst niet leuk leek, werd toch zijn beroep. 'Het kan verkeren', zou dichter Bredero zeggen.

IMG_7871.JPG

En de 'vuurdoop' kreeg Bahceci aan de Nieuwe Ebbingestraat in de stad Groningen. Daar heeft hij ongeveer 4 jaar gewerkt, als zelfstandig ondernemer. Op een gegeven moment vond hij het werk niet leuk meer. Bahceci: “Je weet zelf wel dat je het beter kan krijgen als je een eigen kapperszaak hebt. Dat je toch voor jezelf werkt. Het haar is een belangrijke factor voor de mensen. Het haar bepaalt dus alles. Een persoon die heel mooi geknipt is verandert ook een beetje”. Bahceci knipt dus veel mensen op de millimeter. “Dat is wel één van de moeilijkste aspecten van het kappersvak. Je bent een dames- en herenkapper. Alhoewel, Ik knip niet zoveel dames, maar als er vrouwen binnenkomen knip ik ze wel”.

IMG_7874.JPG

Maar binnenkort heeft Bahceci er ook een vrouwelijke collega bij. Dus vrouwen die een kleurtje in het haar willen of het haar willen permanenten komen ook aan hun trekken. Het verven van het haar heeft Bahceci een beetje afgeleerd. Maar permanenten doet hij wel als de 'nood' het hoogst is. Maar wat is nu het moeilijkste, heren of vrouwen knippen? Bahceci: “Heren knippen is het moeilijkste. Iederéén denkt natuurlijk aan vrouwen. Het ligt ook aan wat voor een kapsel een vrouw wil. Maar als je alleen de punten knipt en in lagen knipt, dan is dat niet zo lastig. Maar een BOB-lijn is wat lastiger. Dat is een kapsel vanuit je nek. Je moet alles goed recht zetten. De baard moet recht, persoonlijker vind ik dat moeilijker”.

Behalve Nederlands kan hij de Groningse taal goed verstaan en praten. Dus hij is van 'alle markten thuis'. En de slotvraag, wat zijn de toekomstdromen? “Dat ik een goedlopende zaak krijg. Dan geniet ik van mijn werk. Dat vind ik het allerbelangrijkste”.

IMG_7862.JPG

Nieuws

Kerstmarkt voor de peuters van het Gruthuus in WildervankWoensdag 13 december organiseert de oudercommissie samen met de leidsters van peuterspeelzaal Gruthuus in Wildervank weer haar jaarlijkse kerstmarkt. Deze markt wordt altijd druk bezocht en er is dan ook genoeg te doen voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Buiten op het schoolplein staat een tent met de nodige versnaperingen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de peuterspeelzaal. Hier wordt nieuw speelgoed van gekocht en er wordt voor alle peuters een leuk uitje georganiseerd.

Nog snel de leukste kerstspullen scoren of gewoon gezellig met het gezin even weg? Kom naar de kerstmarkt van PSZ Gruthuus!

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS