Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

HB-Club Veendam heeft weer plekworkshop scheikunde in de keukenkastjes (klein)-2.JPG

Eén keer per drie weken komen nieuwsgierige, leergierige en ondernemende kinderen uit Veendam en omgeving bijeen in jongerencentrum Break in Veendam. Voor een workshop ‘scheikunde in de keukenkastjes’, een cursus ‘vloggen’ of het naspelen van een rechtszaak. Na de zomervakantie begint HB-club Veendam aan een nieuw seizoen. Ook deze keer met zowel een ochtend- als middaggroep van maximaal 15 kinderen. In beide groepen is nog plek.

Wie zich bij de HB-club Veendam een groep bebrilde bolleboosjes voorstelt, komt bedrogen uit. De deelnemers zijn weliswaar hoogbegaafd, maar ook gewoon kind. In de pauze wordt tikkertje gespeeld of een potje gevoetbald. Een enkeling zoekt even een rustig plekje op om alle prikkels te verwerken. Tijdens de workshops wordt duidelijk hoe groot hun belevingswereld is en hoe omvangrijk hun algemene kennis.

“De vingers gaan niet altijd meteen de lucht in hoor”, legt Petra Moget uit. Zij is één van de organisatoren en begeleiders van de HB-club Veendam. “Het zijn ook vaak kinderen met een zogenaamde ‘fixed mindset’. Ze vinden dat ze alles in één keer moeten kunnen. Als dat niet lukt, dan geven ze snel op. Door deze kinderen uit te dagen proberen we hen vaak over die drempel te helpen”.

Even lekker jezelf zijn
Hoogbegaafde kinderen denken vaak na over hele andere dingen dan hun leeftijdsgenoten. Een tomeloze leergierigheid leidt tot eindeloos vragen stellen en verbanden leggen die anderen (nog) niet zien. Ze denken snel en logisch na en hebben veel behoefte aan variatie en diepgang. Vaak hebben ze een eigen belevingswereld. “Deze wordt lang niet altijd gezien en gedeeld door hun klasgenootjes. Daardoor voelen sommige hoogbegaafde jongens en meiden zich soms best alleen of zelfs buitengesloten”, aldus mede-organisator Gaby Krikke. “Tijdens de workshops van HB-club komen ze gelijkgestemden tegen. Ze kunnen even lekker zichzelf zijn en door het gevarieerde aanbod van workshops wordt die tomeloze leergierigheid ook gevoed”.

Vrijwilligers
HB-club Veendam wordt gerund door vrijwilligers; zonder uitzondering zelf ouders van hoogbegaafde kinderen en daardoor ook wel ervaringsdeskundigen te noemen. Iedere groep heeft minimaal twee begeleiders. Daarnaast hebben ze met regelmaat enthousiaste - vaak oud HB-clubbers – jongeren die vanuit een maatschappelijk stage of eigen interesse meehelpen

Praktische informatie
Het HB-club seizoen volgt het schooljaar. In de periode sept – juni worden in totaal 13 workshops georganiseerd. Petra: “Ieder seizoen stellen we een nieuw programma samen. Daarbij proberen we om zoveel mogelijk variatie aan te bieden tussen wetenschap, sport, maatschappij en kunst. We kunnen ons best voorstellen dat het spannend is om je zomaar op te geven voor de HB-club. Kinderen mogen daarom altijd één of twee keer op proef komen”.

De contributie bedraagt €150,-. Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld Oost-Groningen. Voor aanmelden of verzoek om meer informatie kan gemaild worden met hbclubveendam@gmail.com . Of kijk op de FB pagina van HB club Veendam.

Nieuws

Digitaal Café weer van start in Bibliotheek VeendamDigitaal Cafe.jpg

Donderdag 8 juli gaat het Digitaal Café in Bibliotheek Veendam weer van start. Bezoekers kunnen zich maandelijks in de bibliotheek laten bijpraten over de online wereld.

Op donderdag 8 juli staat het Digitaal Café in het teken van videobellen. In onze snel digitaliserende wereld verloopt steeds meer contact via het beeldscherm. Maar wat is videobellen precies en hoe kan je dit zelf doen? Deze en andere vragen komen tijdens de middag aan bod.

Het Digitaal Café vindt donderdag 8 juli plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is reserveren noodzakelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar in Bibliotheek Veendam of op de website van Biblionet Groningen.

Nieuws

Eerste repetitie VKSO, fantastisch weer op de bok te staanIMG_0167.JPG

Het mocht het weer. In de foyer van vanBeresteyn hebben musici van het VKSO voor het eerst weer gerepeteerd. De eerste van het hele seizoen. De laatste was van september voor het instellen van de verscherpte maatregelen. Er zijn heel veel concerten gecanceld en vooruitgeschoven voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Lubertus Leutscher gaat van het beste uit en blijft optimistisch. De dirigent merkt de enorme motivatie bij de orkestleden en het enthousiasme. Het gaat weer door, en ze mogen eindelijk weer. Leutscher vindt het heel fijn om weer heel uitvoerig bezig te kunnen zijn. “Het is fantastisch om weer op de bok te staan voor de musici.”

IMG_0212.JPG

Helma Leutscher heeft als informant van het orkest mensen gehoord die blij zijn dat ze weer hun instrument op kunnen pakken. En weer in het collectief van het orkest kunnen spelen. “Ze zijn er wel weer aan toe.”

IMG_0027.JPG

Voor aanvang van de repetities zijn de koorleden van het VKSO concertkoor bij elkaar geweest. Lubertus:Het viel mij op dat iedereen van het koor aanwezig was. Niet om te zingen, maar gewoon om elkaar weer te zien. Ook werden de plannen doorgesproken voor het volgend seizoen. Waarin veel hoogtepunten. Met natuurlijk ons prachtig jubileumconcert en ons concertreis naar Praag.”

Er was best wel rekening gehouden dat het niveau wat ingezakt kon zijn. Maar dat viel behoorlijk mee. De meeste musici hadden thuis voldoende gerepeteerd. Sommigen lieten het wat stoffig worden. Maar hun instrument was weer helemaal afgestoft en gingen ze er tijdens het repeteren weer helemaal tegenaan.

Toen ze bij de ‘tutti’ (Italiaanse aanduiding dat het gehele orkest speelt) met z’n allen gingen spelen viel het de dirigent in alles mee. Op dat het iets zegt over de kwaliteit: “Absoluut. En dat is voor ons natuurlijk ook een enorme opsteker, en voor henzelf natuurlijk. Dat je zo weer kan beginnen is geweldig.”

IMG_0160.JPG

De repetitie was uit twee deelrepetities samengesteld. Als eerste was het de beurt aan de strijkers. De eerste en de tweede violen, de cello, de alten en de contrabassen. ’s Avonds traden de blazers aan (koper en hout) en het slagwerk.

Geoefend is op een werk van Tsjaikovski. Een pittig werk om te spelen. “We hebben natuurlijk de mensen die voldoende competent zijn om dit aan te kunnen. Het orkest bestaat grotendeels uit professionals, maar desalniettemin kunnen de amateurs er ook wat van. Het klinkt al harstikke goed. Volgende week hebben we weer een tutti (gezamenlijk) repetitie.”

Het is ter voorbereiding van de jubileumconcerten. “We bestaan natuurlijk tien jaar. Eigenlijk was dat vorig jaar. Het is doorgeschoven naar het aankomend seizoen 2021-2022. Natuurlijk in de hoop dat het in de verschillende theaters kan worden uitgevoerd. We werken daar keihard aan en voor. Ook voor onze concertreis naar Praag, in de hoop op het kunnen hebben van voortgang.

IMG_0172.JPG

De start is op 17 september in Papenburg (D) met Film in Concert. In vanBeresteyn staat op 17 oktober een concert gepland met na de pauze ook het koor met ‘Riley in C’. De Drentse concerttour staat voor december in de concertagenda. En zo door naar het Nieuwjaarsconcert in de thuisbasis MHC te Wildervank.

Voorzitter Ab Meijerman merkte ook het enthousiasme bij de orkestleden. “Het is mooi om te zien dat het orkest nu weer bij elkaar komt, en dat de koorbezetting heel goed was. De repetities en de concerten lagen stil. Het werk voor het bestuur ging wel door, zij het in mindere mate. Het vergaderen was ook minder dan normaal en online. Volgende week komt het bestuur weer fysiek in vergadering.

IMG_0125.JPG

Lubertus heeft er over nagedacht om ook online te repeteren. Maar om het goed gesynchroniseerd te krijgen is er heel kostbare apparatuur nodig. Er zit toch een paar milliseconden vertraging in. Dat is bij het repeteren met al die instrumenten heel erg lastig.

IMG_0209.JPG

Nieuws

De collectant van het MS Fonds komt bij u langsAankondigingsposter Collecteweek 2021 Nationaal MS Fonds.jpg

Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats van het Nationaal MS Fonds om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor mensen met multiple sclerose te verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.

MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.

Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna helemaal verloor, was of hij het gezichtje van zijn ongeboren zoon nog wel zou kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘lopen gaat moeilijk, ik heb last van vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en soms zie ik minder goed.’ Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hun gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren.

Het coronavirus vraagt om anders collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid voorop. Er is daarom hard en met veel creativiteit gewerkt aan nieuwe manieren van collecteren, zoals online met een digitale collectebus: https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/

Collectant gemist?
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer online of maak een digitale collectebus aan. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op NL 92 INGB 000000 5057.

Nieuws, Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht
Laat niemand in eenzaamheid sterven210617 advertentie VPTZ vrijwilligers gezocht.png

Met Jacqueline Tijhaar namens de netwerken palliatieve zorg Groningen Inge Bruinsma namens VPTZ Welstad Stadskanaal/ Westerwolde Guus Hofman, huisarts en voorzitter Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg Oost-Groningen

Naar aanleiding van het samengaan van de Stichtingen voor palliatieve zorg in Zuid- en Oost Groningen zijn wij in gesprek gegaan met de bovenstaande bestuurders. Door dit samengaan kan er nog efficiënter worden gewerkt in het gebied van Veendam – Stadskanaal - Westerwolde -Ter Apel  tot Oldambt. Bestuurlijk valt het daarna onder de VPTZ Oost-Groningen.
 
Terminale zorg
Sterven hoort - net als geboren worden - bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd, maar wanneer u zelf of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, valt dat zwaar. 
Daarom vroegen wij aan Jacqueline wat is Palliatieve Terminale Zorg precies.
Palliatieve zorg is erop gericht om de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Terminale zorg is de zorg in de laatste levensfase. In het laatste stuk van je leven kun je palliatieve terminale zorg krijgen. Een team van zorgverleners probeert ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk lijdt en je leven goed kunt afronden. Dat gebeurt in samenspraak met jou en je naasten.
Breng je deze laatste fase thuis door, dan kun je naast een team van zorgverleners ook hulp krijgen van een vrijwilliger van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).
De hulp die verleend wordt is veelal van praktische aard. Vaak is het belangrijkste om er gewoon “te zijn” voor de cliënt en diens naaste.
Een luisterend oor, praten over alledaagse dingen en indien gewenst over sterven en dood.
De inzet van de vrijwilligers is aanvullend op wat familieleden, vrienden en buren doen.
De vrijwilligers hebben tijd en zijn aanwezig zodat de mantelzorger(s) rust kunnen nemen.

Uitbreiding werkgebied
Guus legt uit dat de VPTZ in Veendam in januari 2006 werd opgericht als VPTZ Veendam. Door een groeiend aantal aanvragen voor zorg en een gebiedsuitbreiding naar de Oldambt bestaat de stichting nu uit ruim vijftig vrijwilligers en vier coördinatoren. Vanaf dat moment gaan we verder onder de naam VPTZ Oost-Groningen. 
Nu het gebied nog eens is uitgebreid met de regio Stadskanaal en Westerwolde kan die naam blijven bestaan maar is het zeker gewenst ook het aantal vrijwilligers uit te breiden. Hiervoor starten we in september weer een nieuwe cursus die bestaat uit acht dagdelen en wordt gegeven door verschillende gastdocenten. 

Cursus
De cursus is speciaal gericht op de sociale en emotionele aspecten van de zorg voor palliatieve terminale patiënten. De laatste cursus is net afgerond waardoor er vanaf eind juni bijna zestig vrijwilligers inzetbaar zijn. Dat is nog niet genoeg. Er moet zeker nog een uitbreiding komen en daar gaan we actief voor werven. 
De Vrijwilligers van de Stichting VPTZ Oost-Groningen zijn zeer gemotiveerd. Zelfontplooiing, het benutten van eigen ervaringen of iets willen betekenen voor mensen die bezig zijn afscheid te nemen van het leven, zijn vaak de belangrijkste redenen om vrijwilliger te worden. Vrijwilligers zijn verplicht een cursus te volgen voordat zij worden ingezet. De vrijwilligers worden niet betaald, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed. 

Inge vult nog aan dat de uiteindelijke standplaats Veendam is van waaruit alles centraal geregeld kan worden. Daarnaast is er een werkplek bij een van de Welstad locaties in Stadskanaal. Daar kunnen eventuele cliëntgesprekken en korte vergaderingen plaatsvinden. Daarmee kan ook het huidig telefoonnummer  0598 698 139 blijven bestaan. Voor nadere informatie is ook het 06 104 48 298 mobiele nummer beschikbaar en de website www.vptzoostgroningen.nl
 

Nieuws

Wildervank Vooruit opgeheven
Wildervanck-Wildervank neemt archief en taken overIMG_0230.JPG

Na een bestaan van bijna 70 jaar heeft de dorpsvereniging Wildervank Vooruit zichzelf opgeheven. Door de terugloop van activiteiten, vergrijzing en het ontbreken van gegadigden voor een nieuw bestuur, hebben de bestuursleden Henk Molema, Willem Oldenziel en Jan Siefkes dit besluit moeten nemen.

Het bestuur had vervolgens contact opgenomen met de Stichting Wildervanck-Wildervank. “De beide besturen zijn overeen gekomen om het archief en alle bescheiden onder te brengen bij Stichting Wildervanck-Wildervank”, verteld voorzitter Henk Robben van laatstgenoemde stichting.

Ook het onderhoud van de plaatselijke standbeelden van Adriaan Geerts Wildervanck en de scheepsjoager bij Bareveld is overgedragen. Adriaan Geerts Wildervanck was als vervener de grondlegger van Wildervank en Veendam.

IMG_0275.jpg
Wethouder Harm Huisman, Nico Sweerts-de Jong en oprichter Flip Stevens van Wildervank Vooruit in de huid van de stichter van Wildervank en Veendam Adriaan Geerts Wildervanck tijdens het 325-jarig bestaan van Wildervank

Wildervank Vooruit werd op 26 maart 1952 op initiatief van Flip Stevens (eigenaar gelijknamige  manufacturenzaak) opgericht door plaatselijke middenstanders en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. MR. J. Engelhard, notaris te Wildervank, had bij volmacht de acte getekend. Oud-bestuurslid en oud-scheidsrechter Klaas Smalbil is met 92 jaar de oudste.

Wildervank Vooruit was een bloeiende en vooruitstrevende vereniging, die ten doel had de ontwikkeling van Wildervank op economisch, cultureel en sociaal gebied te bevorderen. Bevordering van de bloei van de plaatselijke handels- en ambachtslieden hoorde hier ook bij.

IMG_0243.JPG

De dorpsvereniging was ook actief met het organiseren van kunst, sport- en spelevenementen. Bovendien werden in de muziekkoepel zomeravondconcerten gehouden. De muziekkoepel staat er nog steeds, maar wordt als zodanig al lang niet meer gebruikt. Rondom de koepel vond ook de jaarmarkt en het Scheepsjoagers-festival plaats.

Het overgebleven banksaldo van Wildervank Vooruit is eveneens overgedragen aan Stichting Wildervanck-Wildervank ten behoeve van het onderhoud van beide genoemde standbeelden. En voor eventuele dorpsactiviteiten, de dodenherdenking op 4 mei en eventueel het organiseren van het 375 jarig bestaan van Wildervank, en/of overige dorpsactiviteiten.

Het archief en andere bescheiden, zoals de boeken "Oud nieuws" en "Minder oud nieuws" over oud Wildervank en het fotoarchief, ligt inmiddels opgeslagen in een apart aangeschafte archiefkast. Voor belangstellenden ligt het voor een ieder ter inzage.

IMG_0273.jpg

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Schadeafhandeling zoutwinning
nu ook naar Commissie MijnbouwschadeDJI_0012.jpg

Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, een melding doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade.

De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast over van de melder. Dat betekent dat zij de oorzaak en omvang van de schade onderzoekt. Als de Commissie concludeert dat de schade veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van zoutwinning, dan moet het verantwoordelijke zoutbedrijf binnen twee maanden de schade vergoeden. Het advies van de Commissie Mijnbouwschade is gratis voor woningeigenaren en kleine bedrijven.

Afhandeling van schades vóór 1 november 2021
Heeft u op dit moment mogelijk schade door bodembeweging als gevolg van zoutwinning? Dan kunt u dit tot inwerkingtreding van de nieuwe schaderegeling rechtstreeks melden bij het zoutbedrijf.

Nieuws

Gemeente Veendam sluit 2020 af met positief resultaatGemeentehuis  Veendam avond 1080P.JPG

De Jaarstukken laten zien dat de gemeente Veendam het jaar 2020 afsluit met een positief resultaat van € 3.038.000,-. Dit is vooral dankzij incidentele meevallers. De Jaarstukken 2020 worden op maandag 5 juli 2021 behandeld in de gemeenteraad.

Uitgevoerde ambities
Het college heeft zich ingezet om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is veel geïnvesteerd. Samen met maatschappelijke partners is ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grote projecten. Zo is de gemeente Veendam overgegaan naar meerdere aanbieders voor kinderopvang met een Peuteraanbod met voorschoolse educatie. Op verzoek van de ondernemers in het centrum is de reclamebelasting omgezet naar een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in het centrum van Veendam. De leegstandsverordening is ingezet om in gesprek te komen met eigenaren van leegstaande panden. Samen met de stimuleringsregeling is het een middel om te investeren in het centrum van Veendam. De sportvloer en de tribune in de Wildervanckhal zijn tijdens de zomer van 2020 vervangen en de ontwikkeling van het Leer- en sportpark is in volle gang. In Veendam Noord-West is er gestart met opstellen van een Wijkontwikkelplan NoordWest.

Positief resultaat
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is goed dat we 2020 hebben afgesloten met een positief resultaat, maar dat is vooral te danken aan een aantal incidentele meevallers. Nog steeds baren de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, waarvan het te kort verder is opgelopen naar 3,6 miljoen, ons zorgen. De taken kunnen niet worden uitgevoerd met de middelen die het rijk daarvoor beschikbaar stelt. Er is nog steeds  sprake van een fors tekort in het sociaal domein. Hierdoor hebben wij andere dingen niet kunnen doen. Uiteindelijk gaat deze rijks bezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente. De financiële positie van de gemeente staat hierdoor nog steeds onder druk.”

Accountant
De accountant heeft bij de jaarstukken een goedkeurende verklaring afgegeven.

Agenda

Openingsfilm Nomadland
zomerseizoen Filmhuis vanBeresteynDatum: 
vrijdag 2 juli 2021 20:00

 

2 juli Nomadland_n.jpg

Vanaf vrijdag 2 juli gaat het Filmhuis weer van het slot. Bezoekers hebben er enorm naar uitgekeken om weer te genieten van één van de topfilms in het Filmhuis. Er staan daarom ook een paar leuke films gepland voor deze zomer. De Slag om de Schelde op donderdag 15 juli, Zwaar verliefd!2 op donderdag 29 juli, de Peuterbios en een jeugdfilm op zondag 22 augustus en nog veel meer. Op vrijdag 2 juli starten ze met de drievoudig Oscar winnaar Nomadland voor beste film, beste regie en beste vrouwelijke hoofdrol.

Of ze dakloos is, wil een oud-leerling van Fern weten als ze haar bij toeval tegenkomt. ‘Nee’, zegt ze stellig. ‘Huisloos, dat is wat anders.’

Ferns echtgenoot is overleden, de mijn waar hij werkte is gesloten, het stadje waar ze woonde werd opgedoekt. Sindsdien woont ze in een aftands wit busje. Trots en vastberaden timmert ze eigenhandig plankjes en deurtjes om haar campertje bewoonbaar te maken. Fern is niet het type dat bij de pakken gaat neerzitten. Ze sluit zich aan bij een groep rondreizende zestigers en zeventigers die bij de financiële crisis van 2008 huis en baan zijn verloren en verder moeten in het Amerika zonder sociaal vangnet. Het zijn de mensen die zijn uitgespuugd door het kapitalistische systeem en bestaan bij de gratie van seizoensarbeid: nu eens een paar weken pakketjes inpakken bij Amazon, dan weer schoonmaken op een camping. Ze vormen een onzichtbare parallelle schaduwmaatschappij die de ‘normale wereld’ faciliteert.

De medewerkers van vanBeresteyn doen er alles aan om u als bezoeker in alle veiligheid een prettige ervaring te bieden. Een veilige omgeving is natuurlijk ook belangrijk voor het personeel. Zij doen hun uiterste best om alle gasten te helpen binnen de benodigde maatregelen.

Datum: vrijdag 2 juli 2021
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 8,00

Kijk voor het volledige programma op  www.vanberesteyn.nl, reserveren via vanBerestyn.nl, 0598-634566  of bij de theaterkassa,
geopend van  ma – vr van 10.00 – 16.00 uur. (hele zomer geopend)

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam

Nieuws

€ 56.000,- extra subsidie
voor fietspad Drieborghweg Veendam202485579_3457043914398597_5683339154490353457_n.png

De gemeente Veendam heeft van de Provincie Groningen € 56.000,- extra subsidie ontvangen voor de aanleg van een fietspad langs de Drieborghweg bij Veendam. Het fietspad is onderdeel van de fietsroute tussen Veendam en Pekela via Zuidwending. 

Nu delen fietsers de weg met auto's en landbouwvoertuigen. Door de aanleg van een gescheiden fietspad ontstaat een veilige fietsverbinding tussen Veendam en Pekela. 

De gemeente Veendam ontving al eerder subsidie van de provincie voor dit project. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het fietspad is begin 2022 klaar.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS