Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

Met Summerfun Op Wereldreis
Aanmelden week 4Met summerfun op wereldreis poster week 4.jpg

Het vliegtuig van Summerfun Airlines is vanochtend vertrokken voor alweer de derde week van onze wereldreis. De kinderen gaan deze week naar Suriname, Argentinië, China en India. 

We bezoeken iedere week een aantal landen en bij elk land maken de kinderen een mooie herinnering door een knutsel te maken. 

In de laatste week van de zomervakantie stappen we niet in het vliegtuig, maar kopen we een Railrunner en reizen we met de trein kriskras door Nederland.

Aanmelden voor week 4 kan vanaf nu en vol = vol. 

Deze wereldreis is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. De ervaring leert dat de wat jongere kinderen met hulp van een ouder onze knutselwerkjes prima kunnen maken. Dankzij de NEDMAG en SKV zijn de knutselpakketten weer gratis.

Summerfun stuurt een bevestiging met meer info.

Nieuws

Parkeerprobleem voor MHC ter plaatse oplosbaarIMG_0030.JPG

Zoals in ons eerder bericht (klik hier) komt de voormalige en leegstaande CW Lubbersschool onder de slopershamer. Op de vrijgekomen plek zouden parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden voor het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. Voorzitter Henk Robben heeft met de wethouders Wierenga en Schmaal, samen met twee verkeersdeskundigen, een overleg gehad over het parkeerprobleem bij het MHC.

Maar in het creëren van parkeerplaatsen op het schoolplein ziet voorzitter Robben geen goede oplossing.

Bezoekers aan het MHC parkeren deels in de berm en deels op de rijbaan langs de Torenstaat. Robben vindt dit een ongewenste situatie. Het kan de doorgang belemmeren voor hulpverleningsvoertuigen en voor het brede landbouwverkeer. Bij calamiteiten vindt het bestuur van HMC deze situatie onverantwoord.

IMG_0008.JPG

Maar parkeerplaatsen op het schoolplein zou een tijdelijke oplossing zijn. De school wordt afgebroken en de vrijgekomen ruimte gaat een andere bestemming krijgen. Bovendien voorziet hij dat bezoekers geen gebruik zullen maken van deze parkeervoorziening.

De PKN kerk heeft aan de zijde aan de Raadhuishuisstraat ook een grote parkeerplaats. Bezoekers van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum maken hier over het algemeen geen gebruik van vanwege de afstand.

Met parkeerplaatsen bij de voormalige CW Lubberschool is de loopafstand 180 meter. Met name voor ouderen is dit te groot. Voor bezoekers die slecht ter been zijn is het niet realistisch. Het schoolplein is niet verlicht.

Robben ziet meer in het plaatsen van zogenaamde betonnen graskeien. Hierdoor wordt de berm verhard en is het niet nodig om de walbeschoeiing te versterken. De MHC heeft de ingang aan de Torenstraat. Hij vindt het creëren van een parkeervoorziening aan deze zijde doormiddel van graskeien van groot belang.

Voor de gemeente Veendam zou dit ook kostenbesparend zijn. Het voorstel is ter overweging meegenomen.

Overigens zien de bermen langs het Westerdiep er zeer verwaarloost uit.

IMG_0036.JPG

 

Regio

Honderdste inzending bloemlezing ‘Wensen uit het hart’Foto Gerard Rozeboom Tuin van Zwaantje.jpg

Voor de nieuwe bloemlezing ‘Wensen uit het hart’ roept dichter Gerard Rozeboom inwoners uit het Noorden en daarbuiten op om hun wensen in dichtvorm op te sturen. En dat gaat voorspoedig: afgelopen zondag ontving de sappemeerster dichter de honderdste inzending. Meedoen kan nog tot 1 september aanstaande. Mail naar: hansrozebo@hotmail.com

Aan deelname zijn de volgende spelregels verbonden: de gedichten moeten Nederlandstalig zijn, iedere dichtvorm is toegestaan en Gerard maakt een selectie van de werken die in de bloemlezing worden opgenomen. Daarnaast mag men onder pseudoniem insturen en kunnen personen maximaal drie werken insturen. Uitgever AquaZZ redigeert de werken en het gebruik van hoofdletters wordt aangepast: iedere zin begint met een kleine letter, tenzij er leestekens zijn gebruikt.

Meedoen is gratis, een bundel echter niet, bij interesse zal deze met korting worden aangeboden. Van elk verkocht exemplaar gaat er één euro naar Stichting Ambulance Wens, een organisatie die laatste wensen van terminale patiënten in vervulling laat gaan.

Nieuws

Nachtelijke bromtonen windmolens eindelijk voorbij?IMG_0844.jpg

Windpark N33 produceerde behalve ‘gewoon’ geluid, ook laagfrequent geluid. Het is de nachtmerrie van iedere omwonende. Een indringende lage bromtoon dat al maanden heeft geduurd. Het was de geluidsambtenaar van Veendam, Jan van Muijlwijk, die het had ontdekt.

Het bromtonengeluid in de slaapkamer en andere vertrekken was te omschrijven als bonkend, en schuivend. Ook kon het een soort van drukgevoel teweeg brengen dat synchroon meeliep.

IMG_1077_0.jpg

Verwachtingen niet uitgekomen
Het laagfrequent geluid was onverwacht opgetreden. De oorzaak is, of was, onduidelijk. De turbines van de Siemens Gamesa SWT DD-130 R19 zijn van het direct drive-type. De bladen zijn direct aan de generator gekoppeld. In klassieke turbines draaien ze via een tandwieloverbrenging. Normaal gesproken zou het direct-drive type juist weinig geluid maken, minder dan toegestaan.

Volgens het RIVM is er nog weinig onderzoek naar laagfrequent geluid gedaan. Maar dat laagfrequent geluid gezondheidseffecten kan hebben wordt al breed onderkend, al verschilt het van individu tot individu. De huidige turbines zijn inmiddels ook veel groter dan die van buitenlands onderzoek. Vandaar dat de roep om eigen onderzoek toeneemt. Eindelijk is het ministerie van Economische Zaken, samen met Binnenlandse Zaken, het RIVM en lokale overheden daarover in gesprek.

IMG_0012.jpg

Gemeenten onthand
De normen houden geen rekening met het feit dat het geluid van de windturbines veel verder reikt dan verondersteld wordt. Mensen die tot op 1 tot 2 kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van. En worden geluidsnormen ook overschreden. Ondanks dat de overheid dit onderzoek zelf door de RIVM heeft laten uitvoeren is dit advies niet opgevolgd en is de norm op 47 dB Lden gezet.

Gemeenten kunnen bij overlast een windpark niet stilleggen. Wat handhaving betreft wordt de gemeentelijke overheid gehinderd door wetgeving. In de geluidsnormen wordt niet eens rekening gehouden met specifiek laagfrequent geluid, waardoor van een overschrijding van de norm geen sprake is. Het enige wat dan rest, is kijken naar de private juridische mogelijkheden, aangezien deze molens dit geluid niet horen te maken.

IMG_0367.jpg

Voorzorgsbeginsel
Deze benadering is ook gewoon niet oké. Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel. Het houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie. Ook wanneer die effecten nog niet onomstotelijk zou zijn bewezen.

Het voorzorgsbeginsel zou ook moeten worden toegepast bij de bouw van windturbines in de bewoonde omgeving. Omdat er ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij omwonenden. Het zijn industriële reuzen dichtbij en midden tussenin bewoond gebied. Een kleine groep mensen opofferen is niet oké. Terwijl de beleidsmaker lekker kan gaan slapen. De gezondheid van de bewoners is hun belangrijkste grondrecht.

IMG_0380.jpg

De exploitanten RWE (windpark Eekerpolder) en Yard Energy (windpark Vermeer) onderkennen het probleem. “Het is een uitzonderlijk geluid dat normaal gesproken niet bij een windturbine in bedrijf past”, vertelt een zegsman van RWE.

“In de afgelopen maanden heeft onder meer onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van RWE continumetingen uitgevoerd bij het windpark Eekerpolder. De turbines zijn van nieuwe software voorzien. RWE zal het gemeten geluid 24/7 vastleggen en zal dit samen met de meldingen uit de Geluidsverwachting-app terug geven aan de windturbineleverancier.”

Men hoopt dat op basis van deze recente instellingen het bijgeluid niet meer hoorbaar is, met het laagfrequent geluid dat omwonenden uit hun slaap houdt.

 

IMG_1178.jpg

Continumetingen
Bij de uitgevoerde metingen is het geluid continu gemeten en gemonitord in relatie tot windsnelheid, windrichting en vermogen. Daarnaast zijn alle windturbines tijdens de nachtelijke uren (22:00- 7:00 uur) in vermogen teruggezet naar een vermogensniveau waarbij de turbines niet het maximale windturbinegeluid konden produceren.

Blijf uw bevindingen melden, met tijdstip
“De uitgevoerde metingen van de afgelopen maanden hebben ons veel waardevolle data opgeleverd over de omstandigheden en de mogelijke oorzaken en gevolgen”, aldus de woordvoerder. “Dankzij die metingen en de app-meldingen is een groot aantal analyses uitgevoerd waardoor aanpassingen en nieuwe optimalisaties konden worden doorgevoerd om die vervolgens weer opnieuw te (kunnen) testen. Wij vragen u als omwonende nadrukkelijk om uw bevindingen te blijven melden.”

IMG_0795.jpg

Omwonenden van Windpark Vermeer kunnen hun bevindingen doorgeven via overlastwindparkn33@drcmeeden.nl of info@windparkn33.nl. YARD Energy kiest in de communicatie naar de omgeving voor een andere benadering dan de Geluidsapp. Dat houdt in dat omwonenden van Windpark Vermeer (het Westelijke deel van Meeden, Muntendam, Zuidbroek, Zuidwending, Veendam en Wildervank) geen gebruik van de app kunnen maken.

“Via deze website en via de geluidsapp houden we de omgeving op de hoogte wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.”

Gerelateerd artikel: Informatiemarkt Windpark N33


 
Fotoalbum: 
Agenda

Grote Kerk Veendam zet de deuren openDatum: 
donderdag 29 juli 2021 13:30 tot 16:30

 

wimorgeljeugd-2.jpg
Wim van de Laar met jeugd vol belangstelling achter het orgel.

De stichting Vrienden van de Grote Kerk in Veendam 
zet de deuren van de kerk weer open.

Op donderdag 29 juli en donderdag 5 en 12 augustus staan de kerkdeuren van van de Grote Kerk in Veendam van 13.30 uur tot 16.30 uur open. (als de vlaggen voor de toren staan is de kerk voor bezichtiging open). 

In het centrum van Veendam staat de Grote Kerk. Zij staat er al vanaf 1662 en is het oudste nog in gebruik zijnde gebouw van Veendam. In de loop van de tijd is het een aantal keren verbouwd. De grootste verbouwing was 1776. Het schip werd toen verdubbeld.

Bijzonder in de kerk zijn o.a. de Herenbanken, de Ommelanderbank, de Schippersbank en de Vrouwenbank uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

Bekijk ook eens het houtsnijwerk van de Preekstoel uit 1767 met daarop het wapen van het kerspel Veendam en vergelijk die met het wapen van de gemeente Veendam. De prachtige avondmaalstafel uit 1662 is pas gerestaureerd.

Het grote orgel is in 1824 gebouwd door Timpe. Dat orgel was in 1926 niet meer te restaureren en daarom bouwde de Duitse orgelbouwer Faber en Dienes in opdracht van musicus en organist van de kerk dr. Schmidt-Marlissa in 1927 een nieuw groot Duits concert orgel met drie klavieren en ongeveer 2500 pijpen achter de frontpijpen van Timpe.

U kunt de kerk van binnen bekijken. Terwijl u de kerk bekijkt wordt het orgel bespeeld door o.a. Wim van de Laar, organist, musicus en dirigent. Vooral de jeugd is welkom bij het orgel. Er zijn rondleiders die u alles kunnen vertellen over de geschiedenis van het kerkgebouw. Ook over de komende restauratie van het orgel zal verteld worden. Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid om ook even orgel te spelen.

Dit alles met inachtneming van de RIVM regels.

Zie ook  www.grotekerkveendam.nl

Agenda

Romantische komedie Zwaar Verliefd! 2 in FilmhuisDatum: 
donderdag 29 juli 2021 20:15

 

29 juli Zwaar Verliefd 2 .jpg

Donderdagavond 29 juli draait Filmhuis vanBeresteyn de luchtige feelgoodfilm Zwaar Verliefd! 2. Het tweede deel van Zwaar Verliefd! zit vol liefde, vreemdgaan en…. Bossche Bollen. De kogel is door de kerk, Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) gaan samenwonen. De spanning en romantiek maken plaats voor liefde en intimiteit en ook voor de dagelijkse sleur en realiteit. Isa en Ruben zijn nog steeds dolverliefd, alleen blijven hun verschillende achtergronden en interesses de liefde op de proef stellen. Wat als dan uit het niets de perfecte man voor Isa, dierenarts Hugo (Frederik Brom), zich aandient en Ruben een wel heel aantrekkelijke timmerklus aangeboden krijgt? Krijgt de relatie van Ruben en Isa dan de eerste haarscheurtjes?

Datum: donderdag 29 juli 
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 8,00

Kaartjes verkrijgbaar via: www.vanberesteyn.nl,
0598-634566 of de theaterkassa.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.

vanBeresteyn / Museumplein 5a  / 9640 AD Veendam /  www.vanberesteyn.nl

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Vaccinatielocatie Veendam maandag gesloten_MG_5355.jpg

De vaccinatielocatie aan de Zwaaikom in Veendam is maandag 26 juli en zondag 1 augustus gesloten.

De tijdelijke sluiting heeft te maken met de logistieke operatie die het verspreiden van de vaccins zegt een woordvoerder van de GGD aan  RTV-Noord. 'We hebben liever enkele dagen vol, dan dat we met halfvolle dagen zitten. Want als de vaccins eenmaal daar zijn, moet het ook gebruikt worden. Als er niet genoeg mensen komen, kunnen de vaccins die dan niet gebruikt zijn niet bewaard worden.’

Voor de overige locaties die in onze provincie zijn gesloten zie de website van GGD Groningen

Nieuws, Bogdike

Geen Bog & Roll 2021 in Veendam DSC08461.jpg

Bijna was het rond, met enkele aanpassingen omtrent toegangstesten en andere voorzieningen zag Stichting Bogdike mogelijkheden om het evenement Bog & Roll op 21 augustus door te laten gaan.

Echter, door de aangescherpte maatregelen die duren tot in ieder geval 14 augustus, heeft Bogdike er een streep door moeten doen.

Heel erg jammer, wij hadden ons hier enorm op verheugd en we weten zeker velen met ons laat Bogdike weten op hun website

Fotoalbum

Sfeerfoto’s luchtballon Borgerswold VeendamP1430499.JPG

Dinsdagavond ging voor de tweede keer deze week de ballon van Parkstad Ballooning de lucht in vanaf Borgerswold. Vele mensen kwamen een kijkje nemen. Siena Koning en Arend Lichtenberg waren ook aanwezig en maakten de onderstaande sfeer reportage.


Gerelateerde artikel:

•    Parkstad Ballooning vaart met nieuwe aanwinst


Fotoalbum: 
Nieuws

Parkstad Ballooning vaart met nieuwe aanwinst_MG_5269.jpg

Enige maanden geleden kreeg Parkstad Ballooning het vervelende bericht dat de luchtballon PH-SIB uit 2001 niet meer luchtwaardig was. Dat was voor de vereniging even slikken.

Toch is het de vereniging gelukt om een andere ballon aan te schaffen. Weliswaar heeft deze eerder gevaren onder een andere vlag maar voor de vereniging niet minder nieuw.

Afgelopen maandag werd de eerste vlucht gemaakt vanaf Borgerswold.


Fotoalbum: 

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS