Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws, Regio

Historische Kring Menterwolde_DSC5554A.jpg

Tekst Hans van Noorthansvannoort@parkstadveendam.nl]

Een uitstapje naar de buren. Dit keer géén verhaal over iets of iemand in Veendam, maar van net even over de gemeentegrens - Midden-Groningen. Voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2018 bestond Menterwolde uit de dorpen Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek. Ook de gehuchten en/of buurtschappen vielen hieronder. Dat is hedendaagse geschiedenis. 
De Historische Kring Menterwolde houdt zich voornamelijk bezig met de geschiedenis van Noordbroek, Zuidbroek en Meeden. Muntendam gaat in overleg met de Stichting Archief Muntendam (SAM).

De Historische Kring Menterwolde (HKM) is opgericht in 1998. Namen van het eerste uur o.a.: Guus den Besten, Ubels en Gré Rijskamp. Anno nu heeft de Kring ruim 220 leden en wordt geleid door een enthousiast bestuur dat bestaat uit:

  • Janneke Blaauw - voorzitter;
  • Jan Dijk -  secretaris;
  • Geert Poelman - penningmeester;
  • Wieko Smit - lid;
  • Maria Visser - lid en webmaster.

_DSC5540A.jpg

Doelstelling van de HKM luidt: “Het wekken van belangstelling voor het onderzoeken en/of bestuderen van de geschiedenis, in het bijzonder voor zover die betrekking heeft op het grondgebied van de voormalige gemeente Menterwolde en de naaste omgeving, alsmede het (doen) bewaren en/of beschermen van het historisch erfgoed.”
Ga daar maar aan staan als bestuur! Maar hoe doe je dat dan?

Historisch erfgoed is er voldoende in het oude Menterwolde. De naam komt al voor in 1222. Het moet een voornaam en rijk gebied zijn geweest, kijk maar eens naar de beide gigantische romanogotische kerken. De Petruskerk in Zuidbroek stamt uit het eind van de 13e eeuw en staat dus al 800 jaar daar te staan. Wat zou die veel kunnen vertellen! De kerk van Noordbroek is iets jonger, ze schelen misschien zo’n 50 jaar. Maar wat zegt dat over al die eeuwen.
Ook van latere tijd is erfgoed te vinden – Patriciërshuizen, boerderijen (in Zuidbroek Villa’s genoemd) en Oldambster boerderijen alsmede infrastructuur en waterlopen.

_DSC5549A.jpg

In het interview met Janneke Blaauw en Wieko Smit doen deze uit de doeken, hoe ze de doelstelling van de Kring waarmaken. De bevlogenheid straalt van beide af.
Als het woord geschiedenis valt, zitten ze beide op het puntje van hun stoel en gaan los. Verhalen over verhalen, anekdotes, historische onderzoek, lezingen, het bulletin, de talloze gesprekken met oud(e) inwoners, de boeken, wandelingen en fietstochten, de Stolpersteine, de zomerreis bijna te veel om op te sommen. 

Verenigingsblad
Eerst maar eens het Verenigingsblad, de Menterasilva. Dit keurig verzorgde drukwerkje verschijnt 2x per jaar. “Door de Covid pandemie konden we in 2020 géén activiteiten worden georganiseerd en verscheen slechts één nummer van de Menterasilva. Dit maken we goed door dit jaar 3 nummers uit te geven! De eerste kwam april uit en nummer 2 staat op verschijnen,” aldus Janneke Blaauw.
In het Verenigingsblad komen allerlei onderwerpen aan de orde, uiteraard met betrekking tot de historie. Indringende interviews doorspekt met een vleugje humor en relevante foto’s maken het tot een lezenswaardig geheel. Redacteur Henk Pol verdient, samen met de andere redactieleden, alle lof.

Historische Kring MenterwoldeA.jpg

Zomerreisjes
Het jaarlijkse zomerreisje is net achter de rug. Op 4 september toog men o.a. naar Wedde (burcht), Beetse (kamp Beetse) en Ter Apel (klooster). Historische plekken waar veel over te verhalen valt. Wieko: “Altijd gezellig met broodjes en soep onderweg. Gemiddeld gaan er toch wel 50 m/v mee.” 
Andere plaatsen die bezocht zijn: 

  • Heiligerlee i.v.m. de herdenking van de slag om deze plaats - 450 jaar geleden;
  • De loop van de Hunze en het Reitdiepdal.

Kerstwandelingen
Net zo traditioneel als de zomerreizen zijn de Kerstwandelingen. Deze worden altijd op de 3e kerstdag (27 december) gehouden. Historische wandelingen zijn inmiddels al gemaakt in Schildwolde, Meeden, ’t Waar en in en rondom Zuidbroek. Met glühwein en chocolademelk in een geïmproviseerde herberg halverwege de route is het altijd gezellig. De wandeling zet de Kring zelf uit en het gidsen geschiedt door eigen leden.

Stolpersteine
Een speciaal project zijn de Stolpersteine geweest. Herdenkingsstenen bij de huizen waarin joodse gezinnen hebben gewoond, die afgevoerd en vermoord zijn in de vernietigingskampen tijdens de 2e Wereldoorlog. In 2017 zijn In Noord- en Zuidbroek 27 van deze stenen en in Nieuwolda is er één geplaatst. Initiatiefnemers van dit project waren: Wieko, Janneke en later uitgebreid met Tieneke Beukema. Samen vormden ze de Commissie Stolpersteine.

_DSC5557A.jpg

Boek
De 2e Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in de HKM. Dit komt mede doordat van de 93 transporten met joodse medeburgers richting de vernietigingskampen er 90 door Zuidbroek gingen en voor de grens een laatste halte hadden. Géén aanvoer van voeding, géén sanitaire stop, maar brandstof voor de locomotieven. Het monument nabij het station herinnert aan deze monsterlijke tochten. Route: Westerbork, Assen, Haren – dus onder Groningen door! En zo naar Zuidbroek en verder… 
Enkelen zijn slechts teruggekeerd!
Het nieuwe boek Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verzameld en geschreven door Wieko Smit, Tieneke Beukema en Janneke Blaauw in opdracht van de HKM is in september vorig jaar min of meer (corona) feestelijk gepresenteerd in de kerk van Noordbroek. De titel zegt genoeg. In 15 hoofdstukken en maar liefst 448 pagina’s vertellen de schrijvers de verhalen. Soms meeslepend, andere keren aangrijpend, maar altijd boeiend. Het handelt over het leven in de gemeente tussen pakweg 1930 en 1950. Crisis- en oorlogstijd wordt op een levendige wijze verwoord. Het heeft de schrijvers en enkele anderen zoals: Anton Koekkoek en Nick Kieft bijna 8 jaar gekost om alle informatie te verzamelen, te checken en te schrijven!
Zowaar geen sinecure. Een groot compliment is dan ook op z’n plaats.
Renske Neef heeft belangeloos de vormgeving voor haar rekening genomen.

Lezingen
4 x per jaar wordt er een lezing gehouden. Veelal met gastsprekers. De eerstvolgende is gepland op 14 oktober a.s. in de Broeckhof. Frank Krake vertelt die avond over zijn boek: De laatste getuige. Het handelt o.a. over het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, waar veel niet-joodse Nederlanders zijn omgekomen of vermoord. 
De plaats van handeling varieert. Zo zijn belangstellenden o.a. welkom geheten in de Heemtuin te Muntendam, het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek en bij boerderijcafé Mausel in Noordbroek.

_DSC5536A.jpg

Archief
Het omvangrijke archief met verschillende pareltjes is opgeslagen op de bovenverdieping van Braak Accountants te Zuidbroek. Daar heeft het bestuur nog wel plannen voor…
De HKM is een actieve historische Kring met oog voor verleden, nu en toekomst. Wij wensen hen sterkte toe bij het verwezenlijken van hun doelstellingen.

Meer informatie: www.historischekring-menterwolde.nl

Nieuws

Veendam doet mee aan landelijke inleveractie steekwapensknife-316655_1280.jpg

De gemeente Veendam doet in de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober 2021 mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau in Veendam.

Steekwapens
Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je bijvoorbeeld minder snel een ruzie uit de weg.

Inleveren
Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden bij het politiebureau aan de Korteleegte in Veendam. Het inleverpunt is te herkennen door de poster die voor het raam hangt. De openingstijden van het inleverpunt zijn:

  • 11, 12 en 13 oktober van 9.00 tot 16.00 uur
  • 14 oktober van 9.00 tot 21.00 uur
  • 15 oktober van 9.00 tot 12.00 uur

Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Nieuws

Installatie Berry Link als burgemeester van VeendamBerry Link .jpg
Foto gemeente Veendam

Op woensdag 15 september 2021 wordt de heer Berry Link geïnstalleerd als Kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Veendam tijdens een buitengewone raadsvergadering. De vergadering start om 16.30 uur en is te volgen via www.veendam.nl/installatieburgemeester. Vanaf 19.30 uur kunnen inwoners, verenigingen en ondernemers van de gemeente Veendam persoonlijk kennismaken met hun nieuwe burgemeester.

Komt u ook coronaproof kennismaken?
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de bijzondere raadsvergadering alleen online te volgen. Aansluitend aan de raadsvergadering wil de heer Link graag kennis maken met de inwoners, verenigingen en ondernemers van Veendam. Tijdens een lopende receptie kan iedereen die dat wil coronaproof kort kennismaken met de nieuwe burgemeester en een persoonlijke boodschap voor hem achterlaten. Deze lopende receptie is van 19.30 tot 21.00 uur in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Houd tijdens de lopende receptie 1,5 meter afstand. Bij gezondheidsklachten, blijf thuis!

Nieuws

De gezelligheid is terug in Veendam20210911_135624.jpg

Afgelopen zaterdag was de sfeer in het centrum van Veendam dik in orde. Dweilorkest Word Wakker! heeft sinds lange tijd weer in het openbaar mogen optreden en de ontvangst was bijzonder gastvrij.

Het begon al op de parkeerplaats bij het Hazepad. Een wat oudere dame bood het orkest voordat ze een noot hadden gespeeld al koffie en thee aan. Hier hebben hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt door te pauzeren bij de snackbar op de hoek van de Kerkstraat.

De trombonist had een hanenpak aangetrokken en dat verblijde menig toeschouwer. Lachen geblazen toen de haan het lef had om de poelier binnen te stappen. Dit is met een sisser afgelopen.

Veel terrassen gevuld met vrolijke mensen. Na elk nummer een applaus. Word Wakker heeft genoten en is trots op hun de vereniging die afkomstig is uit Veendam.

Graag doet Robert van Dijk nog een oproep aan de muzikanten in en om Veendam. "Kom mee doen. We hebben naast dweilorkest Wakker Worden! een orkest waarbij alle instrumenten welkom zijn. Ook kun je een instrument naar keuze leren spelen omdat we nauw samenwerken met de muziekschool. Tegen een sterk gereduceerd bedrag krijg je professioneel les en leer je snel om mee te spelen. Het orkest heeft ook een 'Felicitatiedienst' die voor een symbolisch bedrag een serenade komt brengen bestaande uit herkenbare vrolijke muziek. Een moment om nooit meer te vergeten. Wij zorgen voor een aandenken in de vorm van een sfeerfoto. Wij hebben er weer zin in om nieuwe mensen te ontmoeten. Kom eens langs op onze repetitieavond aan de Schipperstraat op de dinsdag van 19.15 tot 21.30 uur. Een gezellige zinvolle avond waarna je ook nog eens vroeg weer thuis kunt zijn. Uiteraard mag je blijven hangen aan de bar in ons eigen verenigingsgebouw."

IMG_8521.jpg

Nieuws

STAR-dagen bij Museumspoorlijn STAR
Extra treinritten tussen Stadskanaal en VeendamStar-logo-2.png

Traditiegetrouw staat het derde weekend van september van Museumspoorlijn STAR in het teken van extra activiteiten. Ook dit jaar rijden de treinen weer op 18 en 19 september tijdens de STAR-dagen.

Geen Stadskanaal onder Stoom
In 2020 zou het evenement ‘Stadskanaal onder Stoom’ plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis is dat toen opgeschoven naar 2021. Maar ook dit jaar gaat dat evenement niet door. Daarvoor in de plaats rijdt de trein ‘gewoon’ op zaterdag 18 en 19 september. Wel worden er enkele extra activiteiten op deze beide dagen georganiseerd.

Dienstregeling
Tussen Stadskanaal en Veendam wordt op beide dagen een intensievere dienstregeling gereden. Vanuit Stadskanaal vertrek de trein op beide dagen om 10.00, 12.10, 14.30 en 16.30 uur. Net als tijdens het zomerseizoen moet voor al deze ritten vooraf gereserveerd worden. De kaartjes zijn te koop via de website van de STAR.

Ook kun je op beide dagen de treinrit combineren met een High Tea in de sfeervolle rijtuigenloods! Deze wordt helemaal in een ‘Alice in Wonderland’-thema ingericht. Ook voor de High Tea geldt dat reserveren vooraf verplicht is.

Extra activiteiten
Op en rond het emplacement Stadskanaal staan diverse oude voertuigen opgesteld. Ook is de werkplaats open voor bezichtiging. Een mooie gelegenheid om eens de techniek van dichtbij te bekijken! Voor bezoekers die alleen willen kijken heeft de STAR gedurende dit weekend ook speciale perronkaartjes. Ook die zijn online te koop!

Meer informatie
Kijk voor alle informatie, zoals de tijden, op onze website: www.stadskanaalrail.nl.
Kaartjes zijn ook te koop via deze website.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Concert Orgel Anders grote kerk Wildervank
verrassend en veelzijdigIMG_0741.JPG

Zaterdag 11 september was het weer Open Monumentendag en Landelijke Orgeldag. Open Monumentendag kon in aangepaste vorm doorgaan met publiek.

Concert
’s Avonds vond in aangepaste vorm het traditionele, jaarlijkse, Jan Bosch orgelconcert ook door. Omdat er dit jaar niets georganiseerd kon worden heeft de commissie met 3 uitvoerenden flink uitgepakt.

IMG_0721.JPG

Het is een Orgel anders concert geworden. Jochem Schuurman, titulair organist van de Martinikerk te Franeker, verzorgde dit concert met populaire orgelstukken en samenspel. Omdat de commissie jong talent wil stimuleren was trompettiste Roas Kuipers (16 jaar en deelnemer Prinses Christina Concours) met Jochem meegekomen. Deze jonge, talentvolle, trompettiste heeft 3 stukken meegespeeld. Annechienus Pot uit Wildervank heeft een aantal zangstukken voor zijn rekening genomen.

Op veler verzoek stond Mijn Gebed van D.C. Lewis en Feike Asma op het programma. Dit werd op een geweldige manier geheel origineel uitgevoerd met zang, trompet en orgel. Verder werd het publiek getrakteerd met veel bekende en nostalgische muziek. Met op het programma muziek van Sonneveld, maar ook het Klein Orkest.

IMG_0693.JPG

De uitvoering, dat om 20 uur aanving, was coronaproof georganiseerd met de 1,5m afstand. De toegang was 12 euro, met een pauze.

Biografie
Jochem Schuurman volgde zijn professionele opleiding bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Tijdens zijn studie behaalde Jochem Schuurman in totaal negen prijzen op concoursen. Na zijn studie werd hem in december 2013 het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 2015 behaalde hij de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal.

IMG_0730.JPG

Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842. Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek adviseur voor de Stichting Organum Frisicum.


 
Fotoalbum: 
Nieuws

Open Monumentendag met heden en verledenIMG_0525.JPG

Op Open Monumentendag was zaterdag ook de voormalige Nederlands Hervormde kerk aan de Torenstraat in Wildervank geopend voor het publiek. Het thans als Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in gebruik zijnde gebouw is een Rijksmonument uit 1687.

In 1777 werd de kerk aan de noordzijde uitgebreid. In 1857 is de kerk ook aan de zuidzijde uitgebreid. Zo ontstond een kerk in kruismodel, een kruiskerk genoemd. Voor de Veenkoloniën is deze vorm uniek. Aan de westzijde staat een torenachtige voorbouw met een houten klokkoepel, met een uitvormige spits uit 1834. In de koepel hangt een klok (1837) met een diameter van 60 centimeter, gegoten door Van Bergen in Heiligerlee.

IMG_0714_verscherpt.jpg

In de kerk is een zeventiende-eeuwse preekstoel te vinden met trap, kapstokbord en klankbord. Het orgel is door de orgelbouwer R. Meijer in 1867 gemaakt. In de kerk ligt een zerk voor Adriaan Geerts Wildervanck (1666) en de eerste dominee Oomkes (1753).

Ongeveer 25 belangstellenden hebben zaterdag het Rijksmonument aan de Torenstraat bezocht. Er was er ook de gelegenheid om de trappen te beklimmen naar de achterkant van het orgel. En nog hoger in de klokkentoren tot onder de luidklok.

IMG_0675_verscherpt.jpg

Boven komt haast niemand, en nu was er de gelegenheid. Martha en haar dochter Marrylin hebben de klokkentoren beklommen. En met z'n beiden de torenklok geluid.

Robin en Kevin vonden de Open Monumentendag ook een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken. Robin houdt van geschiedenis. De geschiedenis van de kerk met de legende van Margaretha Hardenberg vindt hij de mooiste. Hij vindt het ook geweldig om op deze plek te kunnen staan.

IMG_0645.JPG

Maar ook oude grafmonumenten als Funerair erfgoed hebben zijn aandacht. De monumentale graven vertegenwoordigen een stukje Veenkoloniale geschiedenis. Fenna en Jaap Pomp zijn al 12 jaar, samen met een vaste groep vrijwilligers, bezig met het restaureren van de graven. “Dat is nodig”, zegt Fenna. “Veel grafstenen zijn verweerd en groen uitgeslagen. Opschriften zijn slecht te lezen.”

“Er zijn mensen die vinden dat het aan de tijd moet worden gelaten. Als ze vervallen dan vervallen ze. Maar als er niets aan wordt gedaan verdwijnt alles.” Fenna vindt het gewoon jammer dat er zoveel is geruimd.

IMG_0612.JPG

Robin valt bij: “Aan de andere kant kun je mensen ook in gedachten houden, want je leest hun namen. Waar ze geboren zijn en misschien een klein levensstukje. Ik vindt dat mooi.”

Een voorbeeld daarvan is het graf van Jan Bloem, tramconducteur te Wildervank. Geboren in Muntendam in 1860. Overleden in 1917 te Wildervank. Je kunt je zijn werk zelfs in gedachten verbeelden. De graven van voorname personen zijn doorgaans goed bewaard gebleven. Maar ook het restaureren van graven van gewone mensen is dankbaar werk.

IMG_0575.JPG

“Lucas Boerhave uit Geneve had afgelopen zomer naar het graf gezocht van zijn grootouders Holman-Kolk”, verteld Fenna. “Zijn grootvader was kapitein en zijn overgrootmoeder voer mee. Helaas was het graf inmiddels geruimd, er was geen steen meer te vinden. Er zijn veel grafstenen verdwenen.”

Haar man Jaap vond tijdens de Open Monumentendag gedeeltes van een grafsteen uit 1920 onder het grind liggen van een ander graf. Lang geleden was het voor dat andere graf gebruikt als versteviging.

IMG_0608.JPG

Hoe anders is dit bij de Joodse gemeenschap. “De graven van Joodse mensen mogen niet geruimd worden. Zij zorgen er ook voor dat hun namen altijd vermeld blijven.”    

Winkler Prins leerlingen van de maatschappelijke stage helpen mee bij het restaureren van de oude graven. Patrick is een vrijwilliger van het eerste uur en is na zeven jaar nog steeds vrijwilliger. Ook voor andere mensen restaureert hij graven en ook van zijn eigen familie. 

“Vrijwilligers zijn vaak op leeftijd”, zegt Fenna. “Eigenlijk zouden er nieuwe vrijwilligers bij moeten komen zodat het restaureren door kan gaan. Ik word ook ouder.”


 
Fotoalbum: 
Sport

Donar wint oefenduel in Wildervanckhal
tegen Leicester RidersIMG_0443.JPG

De basketballers van Donar hebben zich in de Wildervanckhal vrijdagavond goed verweerd.  Leicester Riders was vanuit Engeland overgekomen voor een tweeluik tegen Donar. Tegen de Engelse topploeg Leicester Riders bleek Donar met 70-59 de langste adem te hebben.

In deze oefenwedstrijd werden de Groningers gecoacht door assistent-coach Jan Stalman, omdat hoofdcoach Matthew Otten vrijdag vader is geworden van een dochter. De wedstrijd begon met lage scores. Na het eerste kwart was het nog maar 14-10, en bij rust was de stand 29-26. In het derde kwart, dat eindigde bij 49-41, werd het verschil al groter. In het laatste kwart werd het verschil nog even 15 punten.

IMG_0444.JPG

De beide teams traden op volle sterkte aan in de gezellige en propvolle Wildervanckhal in Wildervank. Donar ging als een raket van start (8-0). Maar een eitje werd het beslist niet. De Engelsen hadden weliswaar moeite om de basket te vinden, maar verdedigden intensief. Dat zorgde ervoor dat beide teams lange tijd bij elkaar in de buurt bleven (rust 29-26, derde kwart halverwege 36-38).

In de slotfase van het derde kwart ging Marquis Addison samen met Henry Caruso voorop in de strijd en scoorde enkele malen achter elkaar. Zodoende sloeg Donar een gat van bijna 20 punten in het vierde kwart. Mede onder invloed van de vermoeidheid en de toenemende warmte in de zaal waren de Britten niet meer bij machte een vuist te maken. Aan Veendammer Kjeld Zuidema was er de eer om in de slotfase een mooie aanval af te ronden met een driepunter. Het leverde hem het luidste applaus van de avond op.

IMG_0372.jpg

Donar heeft wederom laten zien veel potentie te hebben. Maar ook dat het nog moeite heeft om degelijke aanvallen te spelen wanneer de defensieve druk erg hoog is, want in delen van de ontmoeting bleek dit. Er valt wat dat betreft nog genoeg te doen voor de coaching staff, die aanstaande zondagmiddag weer op sterkte zal zijn. Dan staan beide teams weer op het veld, maar dan in MartiniPlaza. Het belooft weer een boeiend duel te worden!

IMG_0425.jpg

Nieuws

Afscheid burgemeester Sipke Swierstra
verbinder op de achtergrondDe Veendammer Afscheid Burgem.jpg

Na bijna 8 jaar waarnemend burgemeesterschap heeft burgemeester Sipke Swierstra op zijn afscheidsreceptie afscheid genomen van de gemeente Veendam. Deze vond plaats op vrijdag 10 september na een bijzondere raadsvergadering van de gemeente. Die voor deze gelegenheid ook in vanBeresteyn was gehouden om te kunnen voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Speciaal vervoer naar vanBeresteyn was er per brandweerauto. Swierstra is altijd heel betrokken geweest bij het korps.

Inwoners, verenigingen en ondernemers hebben van 17.00 tot 18.00 uur tijdens de lopende afscheidsreceptie op persoonlijke wijze afscheid genomen van Sipke Swierstra.

Met zijn benoeming per 1 november 2013 zou hij waarnemend burgemeester van Veendam zijn voor een periode van twee jaar. Inmiddels, ruim 94 maanden verder, is Swierstra de langstzittende waarnemend burgemeester van Nederland geworden. Niet alleen tot verassing van anderen, maar ook van hemzelf. Oorspronkelijk was het ook niet de bedoeling.

Als burgemeester had hij had veel affiniteit en ruime bestuurlijke ervaring met de regio. Over meerdere perioden was Swierstra werkzaam als gedeputeerde in de provincie Drenthe. In een verdere verleden was hij in Veendam onder andere algemeen secretaris van de Veenkoloniale Boerenbond. Dat zorgde al voor een verbondenheid.

Vanwege zijn bestuurlijke vaardigheden onder andere als gedeputeerde was hij door de Commissaris van de Koning René Paas gevraagd om waarnemend burgemeester van Veendam te worden.

Swierstra, inmiddels 70, kon mensen met elkaar verbinden. Dat deed hij meer op de achtergrond dan op de voorgrond. “Om de wethouders veel in beeld te laten komen. Tenslotte wordt het beleid ook niet door de burgemeester bepaald”, vertelde hij in een interview.

Sipke Swierstra wordt aanstaande woensdag opgevolgd door Berry Link.

Sport

Zaalvoetbal V&Z - week 36Ook deze week werd er gespeeld om de Danny Bats Bokaal en de uitslagen zijn te vinden op onze site.

Er werden in de eerste klasse twee competitie wedstrijden gespeeld en daar verloor Taxi Molijn met 3-12 van Bert Ritsema die de kansen wel benutte en Taxi Molijn deze vaak liet liggen. Voor Bert Ritsema scoorde Sadi vier keer en De Jonge drie keer en Keereweer en Tieks elk twee en Slagter een. De wedstrijd tussen Osman Gazi en Dijk Administratie was een spannende strijd wat gelijk op ging en er werd behoorlijk hard gespeeld met veel overtreding en Osman Gazi kwam met 1-0 voor en hield dat lang vast, maar toch wist de tegenstander gelijk te maken en zes minuten voor tijd scoorde Osman de 2-1.

Zoals men weet zijn er een paar wijzigingen van de spelregels ingegaan dit seizoen en de scheidsrechters zullen de komende wedstrijd niet meer waarschuwen, maar gelijk maatregelen nemen. Elke speler moet scheenbeschermers dragen en alle sieraden moeten af en anders mag desbetreffende speler niet deelnemen aan de wedstrijd. Dus denk eraan.

Tevens zijn we wederom opzoek naar scheidsrechters, want ondanks een aantal nieuwe zijn we nog niet goed voorzien en als dit zo blijft zal de thuis spelende team zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen in sommige gevallen en anders gaat de wedstrijd met 5-0 verloren. We doen ons best om alle wedstrijden te bezetten, maar soms is het heel moeilijk.

Verder wenst het bestuur iedereen weer een sportief seizoen.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS