Kabelkrant Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Regio

Jongerenadviesraad Groningen zoekt jongeren met
interesse in politiekProvinciehuis _DSC5259.jpg

De Jongerenadviesraad (JAR) Groningen is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 24 jaar die geïnteresseerd zijn in politiek en maatschappij.  De JAR is een groep jongeren die meedenkt en adviseert over het beleid van de provincie Groningen. Ze vertellen op middelbare scholen wat de provincie Groningen doet en geven geregeld hun mening in Provinciale Staten. Eens per jaar reiken ze de Klare Taalbokaal uit voor het Statenlid dat het meest helder zijn of haar standpunt naar voren brengt. 

Geluid van jongeren

De Jongerenadviesraad is er om jongeren uit de provincie Groningen meer bij het provinciale bestuur te betrekken en tegelijkertijd Groningse jongeren te vertegenwoordigen bij provinciale onderwerpen. De provincie vindt het belangrijk om het geluid van jongeren te horen. Keuzes die vandaag worden gemaakt zijn relevant voor hun toekomst. 

Meedenken over beleid
Een klein team van jongeren houdt zich bezig met onderwerpen zoals openbaar vervoer, wonen, klimaat en jongerenparticipatie. Dit doen ze door hun mening te geven en mee te denken over het beleid. De adviesraad biedt jongeren ook de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen en nieuwe vaardigheden te leren. 

Aanmelden
Jongeren die geïnteresseerd zijn, kunnen hun CV met een korte motivatie sturen naar jongerenadviesraad@provinciegroningen.nl

Nieuws

Sleutel brugjaargebouw Winkler Prins overgedragen
aan directeur Ineke JagerIMG_0028.JPG

Woensdag 8 september 2021 heeft wethouder Henk Jan Schmaal officieel de sleutel overgedragen van het nieuwe brugjaargebouw van de Winkler Prins. Na ruim een jaar bouwen is met de start van het schooljaar 2021/2022 het gebouw in gebruik genomen. De wethouder heeft de sleutel overgedragen aan Ineke Jager, directeur van het brugjaar.

Leer- en Sportpak
De realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP) is in volle gang. Naast het brugjaargebouw is na de herfstvakantie ook het nieuwe VMBO gebouw klaar om in gebruik te worden genomen. Rond de stadionlocatie en het sportpark zijn de gebruiksfuncties verruimd en worden de laatste onderdelen aangelegd. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het is erg belangrijk dat kinderen regelmatig sporten. Dat heeft niet alleen te maken met leren verliezen en winnen en het kunnen functioneren in een team, maar heeft ook een positief effect op hoe jij je voelt en verbetert bovendien de leerprestaties. Het LSP versterkt de relatie tussen sport, bewegen en onderwijs.”

IMG_0041.jpg

Gebouw
Het brugjaargebouw is ruim opgezet met veel licht en ongeveer 400 leerlingen krijgen er les. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centraal plein. De lessen worden klassikaal gegeven.  Op het centrale plein kunnen leerlingen werken, alleen of in groepjes. Op de bovenverdieping zijn lokalen voor de theoretische vakken. Beneden zijn de praktische en creatieve vakken te vinden, maar ook  ruimtes voor ontspanning en ontmoeting. Ineke Jager: “De inrichting van het gebouw past bij de visie van de school: open, transparant in een veilige herkenbare brugklasomgeving. Doordat alle brugklasleerlingen in één gebouw zitten, komen ze elkaar veel meer tegen. Dat is een voordeel als je na het brugjaar doorstroomt naar een van de deelscholen. Je kent dan al heel wat leerlingen van je nieuwe klas.”  

Bouw en aanleg
De komende maanden zijn er nog volop werkzaamheden op het LSP. Op het sportgedeelte start binnenkort de aanleg van de Skills Gardens en na de herfstvakantie wordt het VMBO gebouw in gebruik genomen. Daarna wordt er begonnen aan de renovatie van het huidige hoofdgebouw aan de Raadsgildenlaan 1. Als dat ook klaar is staat er een modern en compleet Leer- en Sportpark voor ruim 2000 leerlingen en verschillende verenigingen.

IMG_0055.jpg

Nieuws

Maandelijkse Sportactiviteit voor 60+ “Fietsclinic fit en veilig blijven fietsen”Op woensdag 15 september 2021 organiseert Veendam Beweegt van de gemeente Veendam samen met Verkeerswijzer Groningen en Meijer de Fietsspecialist de maandelijkse sportactiviteit voor 60-plussers. Deze maand wordt een fietsclinic doortrappen georganiseerd.

Doortrappen fietsclinic
(Mede) door te fietsen blijft u langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Fietsen heeft dus veel voordelen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig kunt u met wat simpele maatregelen en oplossingen vaak nog jarenlang veilig én met plezier doortrappen. Het programma Doortrappen helpt hierbij en heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Daarom organiseren we op woensdag 15 september 2021 in Veendam een gratis Doortrappen fietsclinic voor 60-plussers over fit en veilig blijven fietsen, met praktische tips en oefeningen. Bent u er ook bij?

Dag: woensdag 15 september 2021
Tijd: 13.15 - 15.45 uur
Locatie: Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LA Veendam

Het programma

  • 13.15 uur: Inloop
  • 13.30 uur: Welkom en start presentatie Fit en veilig blijven fietsen
  • 14.30 uur: Pauze met koffie en thee
  • 14.45 uur: Oefeningen met eigen fiets, fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans), kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling en praktische tips
  • 15.45 uur: Afsluiting

Voor de fietsoefeningen binnen is het handig om uw eigen fiets, e-bike of driewielfiets mee te nemen. Onder deskundige begeleiding kunt u ook verschillende driewielfietsen uitproberen.

Aanmelden
Aanmelden kan individueel of in tweetallen via veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch via 06 8685 6864. Deelname aan de activiteit is gratis inclusief koffie en koek.

Veendam Beweegt!
Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld. Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Sport

v.v. Veendam 1894 stapt over naar zaterdagvoetbalVeendam 1894C.gif

Al meer dan 125 jaar voetbal in Veendam

Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 september jl. is besloten dat Veendam 1894 vanaf het seizoen 2022/2023 overstapt naar het zaterdagvoetbal. Veendam 1894 gaat gebruik maken van de nieuwe regeling van de KNVB, die horizontaal overstappen mogelijk maakt. Dat houdt in dat komend seizoen, mits het huidige eerste zondagelftal zich weet te handhaven, wordt ingestroomd in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal.

Draagvlak bij de leden
Veendam 1894 heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan onder de leden en kwam tot de conclusie dat een groot deel van de zondagselectie graag de overstap naar de zaterdagafdeling maakt. Daarnaast ziet de huidige zaterdagafdeling geen bezwaren in deze koerswijziging. Bovendien heeft de club moeten constateren dat populariteit voor het zondagvoetbal al jaren dalende is. “Nog niet eens heel lang geleden hadden wij 6 elftallen op de zondag. Nu nog maar 2”, vertelt voorzitter Jeroen Adam. “En dat ging de afgelopen periode met veel kunst- en vliegwerk. Om de zondagafdeling overeind te houden, heeft Veendam 1894 nu al 2 seizoen achter elkaar moeten besluiten geen A-junioren in te schrijven en deze jonge jongens vervroegd over te laten gaan naar de senioren. Kortom: als wij nu de keuze niet maken, worden wij er waarschijnlijk komend seizoen toe gedwongen en hebben we veel minder tijd om deze overgang goed te organiseren”.

Algehele tendens
Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die al langer zichtbaar is. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven. “Dit zal uiteindelijk bijdragen aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities”, legt de KNVB uit in het eigen onderzoek.

Nieuws

Buurtmarkt Veendam Noordwest geeft energie!IMG_0535.JPG

Woensdag 8 september 2021 heeft Noordwest op z’n best een Buurtmarkt georganiseerd. Verschillende organisaties en bewoners hebben zich met een kraam gepresenteerd om buurtbewoners te informeren over de activiteiten die het project Noordwest op z’n best organiseert. Het was gezellig op de Buurtmarkt voor jong en oud, waar buurtbewoners ook nuttige informatie konden krijgen over alles wat met energie te maken heeft.

Buurtmarkt 
Bewoners gingen onder het genot van een kop koffie of thee in gesprek met de gemeente Veendam, Acantus, Humanitas, het formulierenteam en Commissie Huurzaken. En met actieve bewoners over ideeën en wensen voor de toekomst van Veendam Noordwest. Tijdens de Buurtmarkt waren energiecoaches aanwezig die inwoners advies geven over energie besparen en het verduurzamen van hun woning.

IMG_0515.jpg

De inwoners konden ook kennismaken met het Buurtteam Noordwest; zij organiseren gedurende het hele jaar allerlei activiteiten in de buurt. De Bibliotheek leent boeken uit en Babygoed biedt leuke babyspullen aan. De GGD speelt het gezonde voedingsspel en buurtbewoners kunnen zelf op een shake-fiets stappen om een smoothie te fietsen. Voor de kinderen is er een creatieve activiteit. Kortom, een Buurtmarkt die energie geeft!

Noordwest op z’n best!
Het project Noordwest op z’n best is een initiatief van de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de Commissie Huurzaken en welzijnsorganisatie Compaen. De partijen zijn vorig jaar met een enquête de buurt in gegaan om inwoners te vragen mee te denken over de toekomst van hun buurt.

IMG_0561.JPG

De input wordt momenteel gebruikt voor het uitwerken van een toekomstplan voor de buurt met als doel dat bewoners nu en in de toekomst met veel plezier en comfort kunnen blijven wonen in Noordwest onder het motto: Noordwest op z’n best!

Verbeteringsproject met verschillende partijen
Theo Adema is als adviseur stads- en dorpsvernieuwing bij Noordwest op z’n best verbonden. “Noordwest op z’n best is een verbetering project met verschillende partijen. Dit deel van Veendam Noord is eigenlijk het deel dat aan vernieuwing toe is. De rest van Veendam Noord is al vernieuwd. Het is nog niet bekend wat er precies met de woningen gaat gebeuren. Wat we nu in eerste instantie hebben gedaan is bij de bewoners ophalen wat zij er van vinden. Vorig jaar met de enquête en nu met de Buurtmarkt.”

IMG_0613.jpg

Wat het voor de mensen nu het meest zichtbaar is een buurteam dat in een huiskamer is gestart. Dat is ook een reactie op het gegeven dat er veel overlast is. Daarom is het goed dat die partijen wat kunnen betekenen en dichter in de wijk aanwezig zijn bij de mensen.

Toekomstplannen huurwoningen
Adema: “Op de achtergrond zijn we bezig met de toekomstplannen voor de huurwoningen. En om  de particuliere huiseigenaren te ondersteunen voor onderhoud en verduurzaming van hun eigen woning. We willen kijken naar een betere inrichting van de wijk. Van de straten en het groen. En de speeltuintjes om te kijken of we die inrichting ook groener kunnen maken. Gezonder waar de kinderen goed in kunnen spelen.”

IMG_0608.jpg

Bestrate tuintjes warmen op en kan water moeilijk weg
Zeker ook het klimaat adaptief inrichten heeft de aandacht. Het regent steeds vaker en het wordt steeds warmer. “Als je door de wijk loopt zie je dat er heel veel bestrating is. Ook tuintjes zijn bestraat. Als de zon feller schijnt warmt het verder op.”

“Het gaat om twee dingen, als de zon schijnt warmt het heel snel op, je krijgt het dus heter in zo’n wijk. En als het keihard regent kan het water nergens heen. Het kan niet in de grond en worden de goten overbelast. Je ziet het op steeds meer plekken in Nederland. We moeten in die wijken bedenken waar het water snel heen kan. Bijvoorbeeld met wadi’s. We willen het er graag met de bewoners over hebben en wat ze er zelf van vinden.”


 
Fotoalbum: 
ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

Nieuws

Jeugdviswedstrijd WildervankWijk- en Buurtbeheer Wildervank organiseert in samenwerking met hengelsportvereniging “De Onderduiker” een jeugd-viswedstrijd op woensdag 15 september 2021 van 16.00 tot 17.30 uur.

De inschrijving is om 15.30 uur in Zalencentrum/Café “Het Raadhuis,” Raadhuisstraat 17 in Wildervank. Hengelsport Veendam voorziet ons van visvoer, bestaande uit wormen en maden.

De prijsuitreiking is om ongeveer 18.00 uur en voor iedereen is er een prijs!

Na afloop is er patat en drinken.

Opgave voor zaterdag 11 september bij:

H. Doedens-Kruizinga         of bij          Jan Rijks
Kammingakade 2                                 Raadhuishuisstraat 69
Wildervank                                          Wildervank
0598-619640                                       0598-620422

Nieuws

Buurtmarkt Veendam Noordwest geeft energie!Op woensdag 8 september 2021 organiseert Noordwest op z’n best een Buurtmarkt. Verschillende organisaties en bewoners presenteren zich met een kraam om buurtbewoners te informeren over de activiteiten die het project Noordwest op z’n best organiseert. De Buurtmarkt is een gezellige markt voor jong en oud waar buurtbewoners ook nuttige informatie kunnen krijgen over alles wat met energie te maken heeft.

Buurtmarkt 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen inwoners in gesprek gaan met de gemeente Veendam, Acantus, Humanitas, het formulierenteam, Commissie Huurzaken en actieve bewoners over ideeën en wensen voor de toekomst van Veendam Noordwest. Tijdens de Buurtmarkt zijn energiecoaches aanwezig die inwoners advies geven over energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Ook kunnen inwoners kennismaken met het Buurtteam Noordwest; zij organiseren gedurende het hele jaar allerlei activiteiten in de buurt. De Bibliotheek leent boeken uit en Babygoed biedt leuke babyspullen aan. De GGD speelt het gezonde voedingsspel en buurtbewoners kunnen zelf op een shake-fiets stappen om een smoothie te fietsen. Voor de kinderen is er een creatieve activiteit. Kortom, een Buurtmarkt die energie geeft!

Noordwest op z’n best!
Het project Noordwest op z’n best is een initiatief van de gemeente Veendam, woningcorporatie Acantus, de Commissie Huurzaken en welzijnsorganisatie Compaen. De partijen zijn vorig jaar met een enquête de buurt in gegaan om inwoners te vragen mee te denken over de toekomst van hun buurt. De input wordt momenteel gebruikt voor het uitwerken van een toekomstplan voor de buurt met als doel dat bewoners nu en in de toekomst met veel plezier en comfort kunnen blijven wonen in Noordwest onder het motto: Noordwest op z’n best! Het uiteindelijke resultaat na de uitvoering van het toekomstplan is een buurt waar inwoners zich thuisvoelen, rekening houden met elkaar en voor elkaar en de buurt zorgen. Zodat het er met elkaar ook fijn wonen blijft.

Meer informatie
Meer informatie over de activiteiten die georganiseerd worden in Noordwest: www.veendam.nl/noordwest

Nieuws

Kijk ’s Kunst Wildervank komt sterk terugLeo van der Vlist.jpg

Het afgelopen half jaar was bepaald geen makkelijke tijd voor Kijk ’s Kunst. Naast alle beperkingen die de coronamaatregelen voor de galerie met zich meebrachten, kreeg één van de twee galeriehouders ook een flinke portie medische malheur te verwerken. Inmiddels lijken bij hem, in elk geval voorlopig, zowel covid als kanker overwonnen. Daarom nait soez’n en Kop d’r veur!

Voor het vervolg van 2021 zijn een paar verbeteringen doorgevoerd. De openingstijden zijn aangepast, er is een nieuwe website gemaakt, er zijn aanverwante activiteiten ontwikkeld en er staan weer nieuwe tentoonstellingen gepland. De nieuwe openingstijden zijn tijdens exposities op zaterdag en zondag van half twee tot vijf uur en op afspraak. De nieuwe website in eigen beheer heet www.kijkskunst.com. De activiteiten, zoals dag(deel) verhuur van groepsruimte, locatieverhuur voor film- of fotoshoot, Privé-Party met Thé of Café Complet, Cult-uurtje met lunch en lezing en Groepsbezoek met praatje en plaatje staan op de pagina Art de Vie op die website. De nieuwe najaarstentoonstelling heeft als titel ‘Machtig Prachtig'. Naast schilderijen van landschappen worden ook de geliefde, grappige beeldjes van dieren van de hand van Noor Brandt uit Zandvoort verwacht.

Bijzonder en zelden vertoond in het Noorden zijn de impressionistische schilderijen van Leo van der Vlist. Deze schilder uit het Groene Hart van Holland werkt ‘en plein air’, wat betekent dat direct en ter plaatse, in de buitenlucht, het landschap op het doek of paneel wordt geschilderd. Daarbij speelt het licht een grote rol. Verder toont Ben Hekert dromerige Groningse landschappen en van Klaas Klazema zijn klassieke bosgezichten te bekijken. Roel Stolvoort laat vanaf 18 september zijn op de Ploeg geïnspireerde, expressionistische en dus kleurrijke Groningse dorps- en stadsgezichten zien.

Machtig Prachtig, van 11 september t/m 24 oktober in galerie Kijk ’s Kunst, Poststraat 77 Wildervank.

 

Nieuws

Open Monumentendag: Grote Kerk in Veendam20151103_Grote_Kerk_Centrum_DSC_6401.JPG

Met het thema ‘Mijn monument is jouw monument’ wil de stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het oudste nog in gebruik zijnde stenen gebouw in Veendam, namelijk de Grote Kerk in het centrum van Veendam. Tijdens de Open Monumentendag op 11 september van 10.00 uur tot 16.00 uur staan de deuren van het kerkgebouw wagenwijd open.

Het orgel is te beluisteren en ook de toren is te beklimmen tot aan de klokken van het carillon. Je hebt dan tevens een mooi uitzicht over het centrum van Veendam.

Vrijwilligers van de stichting Vrienden van de Grote Kerk en de stichting Carillon Veendam zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en rondleidingen te geven. De organisten Doewe Kraster en Wim van de Laar zijn aanwezig om uitleg te geven over het orgel en het orgel te demonstreren en als u wilt en kunt mag u zelf ook even het grote orgel bespelen. De echte liefhebber mag onder begeleiding ook even in het orgel kijken. Je loopt dan letterlijk tussen een paar duizend orgelpijpen. Ook Vincent Hensen, de beiaardier is aanwezig om het carillon te demonstreren.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS