Nieuws

Veteranendag Pekela / Veendam 2018_MG_7225A.jpg

De gemeenten Pekela en Veendam organiseren op zaterdag 1 september 2018 de Veteranendag Pekela / Veendam. Het centrum van Veendam staat deze dag vol van activiteiten, waaronder de jaarlijkse “Pruiverij” en “Oetmarkt”. Voor de veteranen is er een besloten bijeenkomst in Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam. Veteranen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Om 19.30 uur geeft de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ een concert in Cultuurcentrum vanBeresteyn dat voor iedereen toegankelijk is.

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers
De Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' (RFGGJ) is een groot koperensemble met slagwerk. De belangrijkste taak is de begeleiding van militair ceremonieel, zoals commando-overdrachten. Doel van het RFGGJ is een actieve bijdrage leveren aan het versterken van de band tussen militairen en burgers, met oog voor behoud van traditie. De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ staat onder leiding van kapitein Harry van Bruggen. Kaarten voor het concert kosten € 5,00 per stuk (inclusief twee consumpties en garderobe) en zijn verkrijgbaar via www.vanberesteyn.nl.

Veteranendag
De Nederlandse Veteranendag is een nationaal evenement. Jaarlijks wordt op de laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag gehouden in Den Haag. Nederland telt ruim 115.000 veteranen.

Het gaat hierbij niet alleen om militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea ingezet zijn. Het gaat ook om de snel groeiende groep “jonge veteranen”. Denk hierbij aan actief dienende militairen en ex-militairen die deelgenomen hebben aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Mali en Afghanistan. Het draait bij de Nederlandse Veteranendag om erkenning en waardering voor veteranen. Ook het vergroten van het onderlinge begrip tussen de Nederlandse samenleving en de veteranen is een doelstelling van deze dag. Veel gemeenten organiseren zelf ook activiteiten om hun veteranen te eren.

Advertentie
Nieuws

Feestelijke concerten op alle Groninger carillonsDe week van 23 tot en met 29 juli is door de Stichting Klokkenspel Groningen uitgeroepen als 'Week van de beiaard'. Gedurende deze week wordt om elke dag één van de zeven carillons die de provincie Groningen rijk is bespeeld door gerenommeerde beiaardiers.  De concertserie vormt één van de hoogtepunten uit een reeks van festiviteiten  die de jubilerende Stichting Klokkenspel Groningen dit jaar organiseert.

De zeven carillons vormen, tezamen met 25 automatische klokkenspellen en 400 luidklokken een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van de provincie Groningen. Om dit erfgoed te behouden, te herstellen, waar mogelijk uit te breiden en het gebruik ervan te bevorderen, is 25 jaar geleden de Stichting Klokkenspel Groningen (SKG) opgericht. Om het jubileumjaar te vieren - en om het belang van dit erfgoed te onderstrepen - organiseerde de stichting eerder dit jaar al een luidklokkenestafette door de provincie. In september staat nog een afsluitend seminar op het programma.

Het spits wordt maandag 23 juli om 19.00 uur afgebeten door Paul Maassen op de beiaard van de Grote Kerk in Veendam. Hij wordt voor deze gelegenheid begeleid door Hans Vermunt op synthesizer. Beiaardier Auke de Boer bespeelt dinsdag (10.00 uur) de klokken van de Academietoren van de Rijksuniversiteit Groningen en donderdag (19.00 uur) die van de Martinitoren. Levina Pors valt woensdag (13.00 uur) te beluisteren op de beiaard van het Klokkengieterijmuseum Heiligerlee en Adolph Rots bedient vrijdag (15.00 uur) het klavier van de  beiaard in de toren van de Marktpleinkerk in Winschoten. Adolph Rots verzorgt een dag later een concert op het carillon in de toren van de Nicolaïkerk te Appingedam (15.00 uur), terwijl op zondag 29 juli om 16.00 uur de week wordt afgesloten met een concert van Luc Rombouts vanaf de Hippolytustoren te Middelstum.

In de concertserie is een zeer gevarieerd repertoire voor carillons bewerkte composities opgenomen.  Naast werken van bijvoorbeeld Johan Sebastiaan Bach, Vivaldi en Händel, zijn er ook composities geprogrammeerd van hedendaagse musici, zoals Coldplay en Leonard Cohen. Door ook moderne muziek op te nemen in het programma, bewijzen de betrokken beiaardiers dat het carillon nog helemaal past in onze tijd.Nieuws

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen
en procedures Leer- en Sportpark VeendamIMG_1001.jpg

Maandagavond is aan omwonenden het concept bestemmingsplan omtrent de ontwikkelingen en procedures van het Leer- en Sportpark gepresenteerd. Een kleine veertig mensen hebben de informatiebijeenkomst bijgewoond in de kantine van het rode schoolgebouw aan de Raadsgildenlaan. Bewoners in een directe cirkel waren specifiek uitgenodigd, de overige met een algemene uitnodiging via de gebruikelijke publicatie kanalen. Naast de projectleider waren op de avond mensen aanwezig van Sport, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Communicatie en Groenbeheer.

Wethouder Henk Jan Schmaal opende de presentatie met, “de komende tijd gaan we ontwerpen”. Op een projectiescherm werden de conceptplannen ontvouwd, en met plattegronden aanschouwelijk gemaakt. Ook op de tafels hadden de bewoners een grote plattegrond voor zich liggen. En er  lagen formulieren waarop ze hun ideeën en suggesties konden achterlaten.

Tot eind 2021 worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van het Leer- en sportpark. De hoofdlijnen met het regelen van de ruimtelijke ordening zijn in het concept bestemmingsplan vastgelegd. “We hebben nu alleen bepaald dat op het huidige hoofdveld van Veendam 1894 straks gebouwd kan worden. De bestemming ‘groen’ wordt omgezet in de bestemming ‘maatschappelijk’, voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw”.

De inspraakprocedure gaat vanaf september tot half oktober lopen. De ingebrachte zienswijzen van bewoners worden verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. “Ideeën van bewoners kunnen we  meenemen in de zienswijzen”, zegt Schmaal uitnodigend. “We kunnen input krijgen die we in het ontwerp goed kunnen gebruiken. Ook kunnen bewoners die vinden dat iets op een andere plek moet, of zich afvragen of er aan een specifiek iets is gedacht, dit aangeven”.

“Een bijeenkomst als deze is ook heel goed voor wat er al speelt in de buurt. Zoals bij verkeersstromen waar we rekening mee moeten houden. Het zijn items die in het bestemmingsplan belangrijk zijn bij het ontwerp”.

Na het verwerken van de zienswijzen wordt overgegaan naar een ontwerp bestemmingsplan. In de globale planning loopt deze procedure tot mei 2019. De bouw zal eind 2019 gaan starten. Vervolgens zal ook het hoofdgebouw een verbouwing ondergaan. De aanpassingen van de stadionlocatie zal een doorloop krijgen tot in 2019.

Over de te verwachten verkeersdrukte werden behoorlijk wat vragen afgevuurd. Vragen over het halen en brengen, komt er eenrichtingsverkeer en hoe zorg je dat het verkeer er goed naar toe gaat. “Als het ‘s morgens om 8 uur regent komt iedereen z’n kind ’s ochtends brengen”, merkte een bewoner op. En dan gaan al die mensen keren. Er komt een verdubbeling van het leerlingenaantal.”

 “Mag ik een voorstel doen”, reageerde de verkeerswoordvoerder. “Mijn vermoeden is dat een aantal mensen best wel een idee hebben hoe dit opgelost zou kunnen worden. Zouden wij uw gegevens mogen, en ook van anderen, om samen de situatie met de school even te bekijken”.

Een gedeelte van de Robijnlaan tussen het hoofdgebouw en het huidige speelveld van Veendam 1894 komt tussen de beide schoolgebouwen in te liggen. Voor de veiligheid van de overstekende leerlingen over en weer is de gemeente voornemens om dit gedeelte van de weg te sluiten.

Deze mededeling riep iets op dat al langer leefde. De Raadsgildenlaan is de enige ontsluitingsweg van de wijk Buitenwoel. Als wegens een ongeluk of andere calamiteit de Raadsgildenlaan wordt afgesloten is de wijk op slot als dit gedeelte van de Robijnlaan niet meer beschikbaar is. Overigens is bij afsluiting ter hoogte van de Brouwersweg de gehele wijk dicht voor autoverkeer. Een bewoner meende zich te herinneren dat de Raadsgildenlaan ooit nog ’s een keer zou worden doorgetrokken tot aan de Golflaan (die er toen nog niet was).

De wethouder vindt het voor de veiligheid van de kinderen onwenselijk dat er op de looproutes tussen de beide gebouwen kruisend verkeer is met auto’s. “Hoe groot is de kans dat er iets gebeurd versus auto’s laten rijden tussen overstekende kinderen”, hield hij voor. Schmaal vroeg om ook hierover suggesties in te vullen.

“Doortrekken van de weg kan ook haast niet meer gezien de doorontwikkeling van het Bastioneiland en het Dijkeneiland. De wijk blijft over één weg ontsloten. We gaan bestuderen hoe een oplossing kan worden gemaakt. Er kan aan oplossingen worden gedacht als losse paaltjes, zodat je er tijdelijk wel met de auto langs kunt”. 

Regio

Daling voertuigdiefstal zet onverminderd door in 2018RDW_logo.png

Over de eerste 6 maanden van 2018 is het aantal gestolen personenauto’s opnieuw fors gedaald met ruim 14%. Het eerste halfjaar werden er 3643 gestolen tegen 4254 in dezelfde periode van 2017. Ook het aantal diefstallen van andere voertuigen daalt. Alleen brom- en snorfietsen worden iets meer gestolen (+1,8%).

Hybride voertuigen populair
Opvallend is wel dat er 160 hybride voertuigen zijn gestolen, een stijging van 77% ten opzichte van 2017. Vooral de Toyota-modellen RAV-4, C-HR en Auris zijn favoriet.

De Volkswagenmodellen Polo en Golf en de BMW 3er-Reihe hebben het grootste diefstalrisico. Opvallende nieuwkomers zijn genoemde Toyota RAV-4 en de Fiat 500.

Connectiviteit
Het aantal personenauto's dat werd teruggevonden is gestegen van 34,9 naar 37,3%. De kans dat een auto wordt teruggevonden is het grootst op de eerste dag: 35%; na een maand is die kans gedaald naar slechts 14%. Intensieve samenwerking bij de opsporing, blijvende aandacht voor preventie en de steeds toenemende connectiviteit van moderne voertuigen zijn volgens Titus Visser, directeur van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, de hoofdoorzaken dat criminelen voertuigdiefstal de rug toekeren.

Geef parkstadveendam.nl een like op Facebook

facebook_2015_logo_detail.png

Parkstadveendam.nl heeft naast de nieuwswebsite ook een pagina op Facebook. Wil je snel de laatste nieuwtjes weten of wanneer we live zijn met videoreportage? Like dan onze facebookpagina en nodig je facebookvrienden uit om dat ook te doen.

Wist je dat je ook zelf kleine (nieuws)berichtjes over bv. je sportclub, vereniging of buurt kan sturen naar info@parkstadveendam.nl

Maar natuurlijk kan dit ook via de facebookpagina van parkstadveendam.nl

Sport

Herenteam V&Z/Topbrands 1 speelt KNVB competitiezalvoetbal.jpg

Met ingang van dit seizoen heeft V&Z Veendam weer een herenteam. Dit team speelde de afgelopen jaren onder de naam Futsal Topbrands in de interne competitie. Afgelopen vrijdag heeft de KNVB de competitie indeling bekend gemaakt. V&Z/Topbrands 1 komt uit in een klasse met Drentse en Groningse klasse. De indeling ziet er als volgt uit. V&Z/Topbrands 1 speelt de thuiswedstrijden op de vrijdagavond.

In de 3e klasse 9 spelen:

 • Acv 2 (Assen)
 • Annen 1
 • Vijfje 20 (Groningen)
 • Vijfje 22 (Groningen)
 • Zuidlaren 1
 • Hoogeveen 5
 • Hoogeveen 3
 • Ltc 2 (Assen)
 • Ltc 3 (Assen)
 • Oranje Nassau 3 (Groningen)
 • Oranje Nassau 2 (Groningen)
 • V&Z/Topbrands 1​
Sport

Oefenwedstrijd Donar in Veendamjason13-02-2018.jpg

Donar trekt komend seizoen weer de provincie in om zich voor te bereiden op de competitie. Op uitnodiging van basketbalvereniging Aquila speelt vrijdag 14 september de landskampioen Donar weer een oefenwedstrijd in Veendam. In de Wildervanckhal is het Belgische Okapi Aalstar de tegenstander. De wedstrijd start om 19.30 uur.  

Okapi Aalstar heeft de Nederlandse international, Thomas van der Mars, als nieuwe speler aangetrokken. Hij staat bekend om zijn beweeglijkheid en goede positiespel.

Bij Donar is Joseph (Jobi) Wall, die vorig jaar voor Legia Warschau speelde, als nieuwe speler gecontracteerd. Jobi is van alle markten thuis met een uitstekend afstandsschot en goed speloverzicht. Met de komst van Wall bestaat de selectie voor het nieuwe seizoen van Donar nu uit acht spelers: Jason Dourisseau, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Drago Pasalic, Thomas Koenis, Tim Hoeve, Rienk Mast en Jobi Wall.

Veendam kent een enthousiast basketbalpubliek en met Donar en Okapi Aalstar belooft het weer een mooi basketbalspektakel te worden in de Wildervanckhal.

Entreekaarten zijn te koop voor aanvang van de wedstrijd aan de deur én in de voorverkoop vanaf 14 augustus bij Primera Hiemstra Veendam. Entreekosten zijn € 9 voor volwassenen en jeugd t/m 12 jaar betaalt € 5.

Nieuws

Gemeente Veendam zet deelnemers
Special Olympics in het zonnetjeDSC_1591A.jpg

Dinsdagmiddag zijn de deelnemers aan de nationale Special Olympics in Doetinchem in het zonnetje gezet. Burgemeester Sipke Swierstra en wethouder Henk Jan Schmaal ontvingen de 26 sporters in de raadzaal van het gemeentehuis in Veendam.

DSC_1392.JPG

Medailles
De sporters van Stichting de Brug Veendam, SV Veendam atletiek en Stormvogels Veendam zijn uitgekomen op verschillende onderdelen, zoals zwemmen, atletiek en wielrennen. Er zijn meerdere medailles mee terug gekomen naar Veendam.

DSC_1443.JPG

Atletiekvereniging  SV Veendam

 • Bianca Eising  eerste plaats 100 meter sprint, tweede plaats 400 meter sprint en derde plaats kogelstoten.
 • Demi Majoor tweede plaats mine speerwerpen.
 • Brigitte van der  Laan eerste plaats 400 meter sprint en derde plaats kogelstoten.
 • Joren Heethuis eerste plaats 100 meter sprint,  derde plaats 200 meter sprint en derde plaats kogelstoten.
 • Bas Jungman eerste plaats 100 meter sprint.
 • Peter Kuizinga derde plaats 100 meter sprint en derde plaats verspringen
 • Delano Post tweede plaats 100 meter sprint en derde plaats verspringen.
 • Ernesto van der Laan derde plaats kogelstoten.
 • Jeffrey Veenstra tweede plaats 100 meter sprint, tweede plaats 400 meter sprint en tweede plaats verspringen.
 • Mats Mulder eerste plaats verspringen

Mats en Sander i.v.m. blessures zondag een gedeelte meegedaan.

DSC_1497.JPG

De Brug

 • Eric de Jong derde plaats 50 meter schoolslag.
 • Bart Hol derde plaats 100 wisselslag en eerste plaats vrij slag.
 • Arjan Ewolds eerste plaats 100 meter wisselslag en eerste plaats 200 meter vrij slag.
 • Alwin Boxem tweede plaats 25 meter rugslag en derde plaats vrij slag.
 • Ricardo Ploeger tweede plaats 25 meter rugslag en derde plaats 25 meter vrij slag.
 • Karin Kuiper eerste plaats 25 meter vrij slag
 • Linda de Jong derde plaats schoolslag
 • Mariska de Jong  eerste plaats 25 meter vrij slag
 • Ida Buutkamp tweede plaats 25 meter vrij slag
 • Camilla Meiborg tweede plaats 50 meter schoolslag en eerste plaats 50 meter vrij slag

 
Fotoalbum: 
Nieuws, Regio

In de provincie blijft het 's avonds donker waar dat kanprovincie_groningen.png

In de provincie Groningen blijft het 's avonds en 's nachts donker waar dat voor de verkeersveiligheid mogelijk is. Dat is het uitgangspunt voor het beleid van de provincie Groningen voor de openbare verlichting langs provinciale wegen. De provincie wil het gebruik van openbare verlichting waar mogelijk beperken om energie te besparen, om lichtvervuiling tegen te gaan en om verstoring voor dieren te beperken. Om dit te bereiken worden overbodige lantaarnpalen verwijderd en vervangen door andere technieken, zoals reflecterende lijnen op het asfalt. Voor dieren wordt gevarieerd in het gebruik van verschillende kleuren verlichting.

Op dit moment beheert de provincie Groningen ruim 3500 lantaarnpalen. Daar komen de komende jaren nog ongeveer 500 exemplaren bij door overname van gemeentelijke verlichting. Sinds 2010 zijn al meer dan 400 lantaarnpalen verwijderd. Door lantaarnpalen te verwijderen, door over te stappen op LED-verlichting en door verlichting te dimmen is in de afgelopen tijd het energieverbruik van de provinciale verlichting al met de helft teruggebracht.

Alternatieven voor verlichting
De komende jaren gaat de provincie door met dit beleid. Uitgangspunt is dat alleen verlichting geplaatst wordt op plaatsen waar dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van reflecterend asfalt of reflecterende belijning. Dit gebeurt bijvoorbeeld al op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Bij onderhoud of aanpassingen aan wegen kijkt de provincie of lantaarnpalen verwijderd of vervangen kunnen worden. In natuurgebieden of donkertegebieden, zoals Dark Sky Park Lauwersmeer en Werelderfgoed Waddenzee wordt de lichtuitstoot in de komende jaren nog verder teruggebracht. Om verstoring van dieren tegen te gaan, wordt minder of een andere kleur verlichting gebruikt. Nieuwe lantaarnpalen die in de provincie geplaatst worden moeten in de toekomst zo veel mogelijk hergebruikt kunnen worden.

Slim en groen
De besparing op openbare verlichting langs provinciale wegen draagt bij aan de ambitie van de provincie Groningen om vanaf 2035 energieneutraal te zijn. De provincie zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken. Het verlichtingsbeleid is slim door de verbetering van de verkeersveiligheid en het gebruik van innovatieve technieken. Het beleid is groen door de bijdrage aan de bescherming van de natuur en door de bijdrage aan de circulaire economie

Sport

Laatste baantjes voor de VASIMG_0676.JPG

Door Jacob Kuipers

Maandag 16 juli was het de laatste keer dat de zwemmers van de VAS, Vereniging Aangepaste Sporten, in het water sprongen van zwemparadijs Tropiqua in Veendam. Ze hebben weer een jaar lang hun baantjes gezwommen onder de bezielende leiding van badjuffrouw Lidia Berends. En de EHBO uit Wildervank hield een oogje in het zeil. Dat Lidia een manusje van alles is, blijkt wel uit het feit dat ze ook met de camera goed overweg kan. Getuige deze foto.

IMG_0669.JPG

Vrijwilligers

Vakantiesluiting Steunpunt Vrijwilligerswerk VeendamHet Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam is in verband met vakantie van 20 juli t/m 3 september 2018 gesloten. 

Eventuele vragen of opmerkingen kun je mailen naar vrijwilligerswerk@compaenveendam.nl Aanmelden als vrijwilliger of als organisatie kan 24/7 via www.vrijwilligersgroningen.nl. Vanaf dinsdag 4 september 2018 is het Steunpunt weer geopend op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. 

Wij wensen jullie een fijne zomer toe.
Medewerkers Steunpunt Vrijwilligerswerk Compaen.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS