Agenda

Bijeenkomst Alzheimer Café Veendam over
de belangrijke beslissingen voor laterDatum: 
woensdag 20 februari 2019 19:30

 

Op woensdag 20 februari is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café. De gasten van de avond zijn Karin Bron en Lida Pol, coördinatoren van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ). Gesprekleider van de avond is Janette Dijk.

De Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen (VPTZ) biedt zorg en aandacht aan mensen in de laatste levensfase en aan hun mantelzorger(s). Dat doen zij thuis in de vertrouwde omgeving maar ook in woonzorg- en woonservicecentra in Oost Groningen.

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. Als het te zwaar wordt, of beter nog: vóór het te zwaar wordt, kunnen de goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Of nu uw partner, vader, moeder, opa, oma, buurman, kennis of goede vriend alzheimer heeft, iedereen is op 20 februari vanaf 19.00 welkom in woonservicecentrum de Breehorn, Boven Westerdiep 86H in Veendam.

Het programma start om 19.30 uur.
Toegang en de koffie is gratis.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jakandra Boersma en Coby van den Brand, Zorggroep Meander, tel. 0598-686868 of Gerda Linstra van het A.G. Wildervanckhuis (0598-696750) beiden te Veendam.

Voor vragen over mantelzorgondersteuning neem gerust contact op met Sjeni Mustafa van welzijnsinstelling Compaen, 0598-698119.