Agenda

Openbare afdelingsvergadering D66 VeendamDatum: 
woensdag 18 april 2018 20:00

 

D66-2018_2.png

D66 Veendam houdt op woensdag 18 april 2018, aanvang 20.00 uur, een openbare afdelingsvergadering in zalencentrum Dukdalf 2.0, De Reede 1, Veendam. D66 behield bij de verkiezingen op 21 maart jl. met 530 stemmen zijn zetel in de raad.

In de vergadering wordt teruggeblikt op de verkiezingscampagne en komt de stand van zaken met betrekking tot de collegevorming aan de orde. De eerste, verkennende besprekingen daarover hebben plaatsgevonden. Als overeenstemming wordt bereikt over steun van D66 aan het collegeprogramma 2018-2022 dan zal Jaap Velema opnieuw namens D66 zitting nemen in het college.

Na de pauze zal Christa Baas, buurtmaatschappelijk werker bij Tinten Welzijnsgroep, de aanwezigen met een interactieve presentatie een indruk geven van wat maatschappelijk werk inhoudt: wat voor werkzaamheden moet je doen, welke mensen tref je aan en met wie werk je samen.