Vrijwilligers

Vacature vrijwilligerswerk: Begeleiding KlaverjassenHet Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam zoekt voor Woonservicecentrum De Breehorn te Veendam een vrijwilliger die elke maandagmiddag het klaverjassen wil begeleiden. Het kaarten is van 13.00 uur – 16.30 uur. Deelnemers zijn bewoners van de Breehorn, bewoners van de aanleunwoningen en bewoners uit de wijk. De taken van de begeleiding bestaan uit: het opstarten van het klaverjassen, af en toe het begeleiden van bewoners bij het kaarten, bij onvoldoende deelname mee kaarten, koffie/thee en drankjes schenken, inkoop van de prijzen, puntentelling en overzicht kunnen houden van de groep.
De vacature is op vrijwillige basis samen met een andere vrijwilliger.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met: Anneke Ritzema, telefoon: 0598 – 686868, e-mail:  a.ritzema@zgmeander.nl