Agenda

Voorzorgsmaatregelen steigers in Veendam



Datum: 
maandag 27 oktober 2014 17:30

STEIGERS - Een groot aantal steigers in Veendam is in slechte conditie. Dit blijkt uit een globale inspectie. Voor de renovatie en onderhoud van de steigers wordt een plan opgesteld door de gemeente. Dit plan zal medio 2015 klaar zijn.  Om ongelukken te voorkomen gaat de gemeente bij de steigers die in slechte en onveilige staat verkeren maatregelen treffen.

In de gemeente Veendam zijn de afgelopen jaren door verschillende partijen steigers gerealiseerd langs het water. Een inspectie langs de steigers laat zien dat de kwaliteit van een aantal steigers slecht is. De gemeente gaat nu in overleg met de verschillende eigenaren van de steigers een plan opstellen.  Op basis van dit plan wordt gekeken welke steigers vervangen, hersteld of verwijderd moeten worden. Ook wordt gekeken of er nog wensen zijn voor de aanleg van nieuwe steigers. Daarnaast zal in het plan de eigendom en de onderhoudsplicht worden vastgelegd. 

Oproep aan eigenaren steigers
Niet alle eigenaren van de steigers in Veendam zijn bekend. De gemeente vraagt daarom eigenaren van de steigers zich te melden bij de gemeente. Dit om het plan zo compleet mogelijk te kunnen opstellen en uitvoeren. Eigenaren kunnen zich melden via het emailadres: info@veendam.nl of telefonisch via: 0598 652222.