Regio

Inloopmiddag Coeliakie Vereniging Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - De Coeliakie Vereniging houdt op woensdag 2 april van 13.30 tot 16.00 uur een inloopmiddag in de hal van het Refaja ziekenhuis. Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die ook ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.
Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Voorlichtingsbijeenkomst prostaatkanker in Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en de ProstaatKankerStichting organiseren op dinsdagavond 22 april een voorlichtingbijeenkomst over prostaatkanker. De focus van de avond ligt op het voorstadium van de aandoening. Professionals geven een uitleg over de symptomen en het herkennen daarvan en het traject dat volgt na de diagnose. Belangstellenden, maar ook (ex)prostaatkankerpatiënten en hun naasten, zijn van harte welkom.

Prostaatkanker is een kwaadaardige vergroting van de prostaat. De ziekte ontwikkelt zich in de cellen van de klierbuisjes van de prostaat. Het is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In Nederland leven ongeveer 85.000 mannen met de diagnose prostaatkanker. Per jaar komen er bijna 12.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten bij.

Tijdens de bijeenkomst vertelt mevrouw Jongen, uroloog in het Refaja ziekenhuis, over prostaatkanker en de behandelingmogelijkheden daarvan. Oncologieverpleegkundige mevrouw Van der Valk en urologieverpleegkundige mevrouw Stiekema geven uitleg over de rol die zij hebben in het behandeltraject. Maatschappelijk werker mevrouw Mul informeert de aanwezigen over de emotionele, sociale en maatschappelijke aspecten van de ziekte. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Voorlichtingsmateriaal is aanwezig.

Opgave
Voor meer informatie en opgave kunnen belangstellenden contact opnemen met de ProstaatKankerStichting. Dat kan via per e-mail via secretariaat@prostaatkanker.nl of telefonisch via 050 5343 848. Aanmelden kan tot 16 april. De voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden in de Zwartsenbergzaal, op de eerste verdieping van het Refaja ziekenhuis. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis.

Regio

Karateschool Sandokai sluit zich aan bij het landelijk project SchoolkarateMUNTENDAM - Karateschool Sandokai uit Muntendam heeft zich aangesloten bij het landelijk project Schoolkarate van initiatiefnemer Shihan (grootmeester) Ruud Muller uit Leidschendam. Schoolkarate is een soort vervangende gymnastiekles maar dan puur een uurtje karate. Na afloop van het uurtje karate ontvangen alle kinderen een gratis deelnemerscertificaat.

Waarom Schoolkarate?
Kyokushin Karate is een sport met veelzijdige lichaamsbeweging en inzet van alle spiergroepen, het bevat onder andere de volgende elementen: lichaamshouding, lichamelijke ontwikkeling, conditie, lenigheid, kracht, balans, motoriek, karaktervorming, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline, wederzijds respect en zelfbeheersing en is daarom uitermate geschikt voor opgroeiende jeugd. Kyokushin karate is een sport waarin kinderen aan hun zelfvertrouwen kunnen werken, maar ook op positieve wijze hun teveel aan energie kwijt kunnen raken.
Ouders zijn vaak blij met de resultaten van de karatetrainingen die een zeer positieve invloed hebben op de discipline, omgang met anderen en de mentale en lichamelijke ontwikkeling van hun kinderen. Jeugdige karatebeoefenaars krijgen, afhankelijk van de leeftijd, de technieken spelenderwijs aangeleerd.

Schoolkarate les aanvragen?
Basis- en middelbare scholen kunnen een gratis Schoolkarate les aanvragen bij Sensei Mark Dol, via 06-22936739, via een e-mail: sandokai@live.nl of op www.sandokai.nl.
Meer informatie over het project Schoolkarate is te vinden op www.schoolkarate.nl.

Regio

Gastvrouw in Pijpstraat ZuidbroekZUIDBROEK - Vanaf 19 maart is in het nieuwe appartementencomplex aan de Pijpstraat in Zuidbroek elke woensdagochtend gastvrouw Monique Kuiken aanwezig. Monique is verpleegkundige van Zorggroep Meander en is aanwezig om vragen te beantwoorden van de bewoners van de Pijpstraat maar ook voor andere buurtbewoners!

De eerste ochtend was het gelijk al gezellig druk in de hal, waar de gastvrouw zit. Bewoners stelden vele vragen aan Monique, zoals ‘Ik wil graag gebruik maken van personenalarmering, hoe regel ik dat' en ‘Ik maak mij zorgen om mijn vader, hij lijkt steeds verwarder. Wat kan ik doen om hem te ondersteunen". Onder het genot van een kopje koffie hadden de bewoners ook onderling een praatje met elkaar.

Deze inloopochtend is een samenwerking tussen Zorggroep Meander en Groninger Huis. Doel van beide organisaties is om iedereen zo lang mogelijk veilig en zelfstandig te laten wonen. De gastvrouw is een laagdrempelige ondersteuning voor de bewoners van de Pijpstraat maar ook voor andere inwoners van Zuidbroek. Voor vragen over wonen en zorg in Zuidbroek kan iedereen bij Monique terecht.

Gastvrouw Monique is elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig in de hal van de appartementen aan de Pijpstraat. Telefonisch is Monique bereikbaar via 0598-686868. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Regio

Expositie op OZG-locatie LucasKUNST - In de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG), locatie Lucas in Winschoten, is tot eind mei weer een kunstexpositie te bezoeken in de polikliniek. De exposities zijn voor belangstellenden te bezichtigen op werkdagen van 08.00-17.00 uur. De exposanten zijn dit keer Marri Smit, Martin Wiegand Bruss en Janna Westenberg-Addens.
Marri Smit was als kind/tiener elke dag aan het tekenen. Na haar tienertijd raakte de liefde voor het tekenen op de achtergrond tot ongeveer drie jaar geleden. Sindsdien gaat er vrijwel geen dag voorbij of er ligt een stuk krijt, potlood of houtskool in haar handen. Het werk van Marri is divers, al gaat haar voorkeur uit naar mensen en dieren.

Martin Wiegand Bruss kocht zijn eerste digitale camera in 2006 en via een speurtocht op de computer ontdekte hij de vele technieken en mogelijkheden ervan. Fotografie werd zo een steeds belangrijker deel van zijn leven. Martin's werk is hoofdzakelijk een neerslag van zijn vele omzwervingen in ons land, waarbij het noorden met zijn ruimte en bijzonder licht, zijn voorkeur heeft.

Janna Westenberg-Addens kwam pas op latere leeftijd in aanraking met de schilderkunst en gaande weg is schilderen haar grootste hobby geworden. Janna schildert toevallig voorbijkomende objecten en hanteert daarbij meestal de olieverftechniek.

Regio

Grootscheepse vernieuwing van het spoor in GroningenMeer treinen, betere aansluitingen, makkelijker overstappen

GRONINGEN - De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om Groningen per spoor beter bereikbaar te maken: Spoorzone Groningen. Dit project maakt onder meer forse ingrepen noodzakelijk op station Groningen. Provincie en gemeente Groningen, NS, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (samen stuurgroep Spoorzone) hebben de handen ineengeslagen om de uitbreiding van het spoor en het intensievere treinverkeer mogelijk te maken. Op 14 maart ondertekenden deze vijf partijen de Samenwerkingsovereenkomst. Ook maakten zij bekend welke ambities er zijn met de inrichting van het Hoofdstation. Het project start in 2016 en is in 2020 afgerond.

Elke dag stappen op het Hoofdstation 33.000 mensen in of uit een trein. Dit aantal groeit naar schatting naar 44.000 in 2030. Het is de ambitie om het reizen per trein (nog) aantrekkelijker te maken door snellere verbindingen, comfortabele treinen en een uitnodigend station. Daartoe wordt de dienstregeling verbeterd, gaan treinen vaker rijden, worden de stations Groningen Noord en Groningen Europapark optimaler gebruikt en er komt een betere overstap tussen trein en bus. Deze ambitie maakt forse ingrepen noodzakelijk.

Hoofdstation
De meest in het oog springende ingrepen vinden plaats op het Hoofdstation. Het Hoofdstation wordt omgebouwd van kopstation naar een station voor doorgaande treinen. In de nieuwe situatie telt het Hoofdstation vier perronpleinen met zeven sporen. Aangezien de perrons door de doorgaande treinen niet meer gelijkvloers te bereiken zijn, is de aanleg van een reizigerstunnel is noodzakelijk. Deze komt recht achter het monumentale stationsgebouw, waardoor de stationshal weer een belangrijke functie krijgt. Ook wordt de vernieuwing van het station aangegrepen om winkels en voorzieningen voor reizigers te verbeteren

Europapark
Het traject Hoofdstation- station Europapark wordt viersporig: er komt een extra spoor vanaf de Esperantokruising tot station Europapark. Het huidige station Europapark wordt uitgebreid met een extra perron. Bij de bouw van het station is hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld met de plek van het geluidsscherm. Het extra spoor en de naastliggende perrons worden nog aangelegd.

Opstelterrein naar Rouaanstraat (Haren)
Omdat er meer treinen gaan rijden en spoorlijnen worden doorgetrokken, blijft bij het Hoofdstation te weinig ruimte over voor het opstelterrein, het deel aan de zuidzijde van het station waar treinen 's nachts en overdag ‘geparkeerd' staan. Daarom wordt dit opstelterrein verplaatst naar de Rouaanstraat in de gemeente Haren. In samenspraak met de omwonenden wordt de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt.

Toekomstvisie en wensen
In de toekomst moet het stationsgebied uitgroeien tot een waardevolle aanvulling op de Groningse binnenstad. Hoe dat er precies uit gaat zien, is onderwerp van nadere studie. De Stuurgroep Spoorzone heeft een aantal wensen die zij op haalbaarheid wil onderzoeken. Zo wordt er gestudeerd op de aanleg van een bustunnel, die de zuidzijde verbindt met het busstation aan de noordzijde. Aan de zuidzijde wordt dan een entree aangelegd. Ook bestaat de wens tot de aanleg van een fietstunnel.

Spoorplan Noord Nederland
Spoorzone Groningen is een van de belangrijkste projecten van het Spoorplan Noord Nederland. Een gezamenlijk plan om de bereikbaarheid van de noordelijke provincies per spoor te verbeteren. Spoorplan Noord Nederland wordt gefinancierd door de noordelijke provincies en het ministerie van I&M. In het project Spoorzone Groningen wordt circa 200 miljoen euro geïnvesteerd en gefinancierd uit Spoorplan Noord Nederland, regio Groningen-Assen, ProRail, provincie en gemeente Groningen.

Regio

Cursus Tuinreservaten in WinschotenWINSCHOTEN - Groene tuinen worden steeds zeldzamer, tegels en bestrating maken plaats voor groen omdat het makkelijker is in onderhoud. Maar vogels, vlinders en andere dieren hebben in zo'n tuin niks te zoeken. Dat kan anders!

In april start IVN Bellingwedde in samenwerking met de Club Oldambtster Groen de cursus Tuinreservaten. Tuinreservaten zijn groene paradijsjes. Geen kaal terras vol met steen of kunstgras, maar een levendige oase waar mens en dier gelukkiger van worden.

Eigenlijk hoef je niets over natuur of tuinieren te weten. De cursus neemt je stap voor stap mee door
je eigen tuin. Je gaat je afvragen wat een vogel, vlinder of kikker zoal nodig heeft. Vervolgens zorg jij voor de voorwaarden zoals voldoende voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Dan komt je tuin tot leven. Uitgangspunt bij de cursus is je eigen tuin en de mogelijkheden deze biedt. Door middel van foto's en je tuinplan worden mogelijkheden onderzocht en eventuele vorderingen gevolgd.

Hoe bescheiden je tuin ook is, je kunt er altijd een tuinreservaat van maken. Het hoeft niet
ingewikkeld of duur te zijn. Wist je dat een stenen tuin veel duurder is dan een groene tuin! En veel onderhoud kost een tuinreservaat ook niet. Ervaren docenten laten je zien hoe dat kan zonder dat het rommelig wordt. Jouw tuin vol leven wordt een tuin vol verrassingen, waarin het gaat om het genieten. Dan wordt tuinwerk bijzaak.

De cursus start op maandagavond 14 april in het MFC Parkholt te Winschoten. De kosten voor vijf avonden en twee excursies inclusief koffie/thee zijn € 100,- per persoon. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Lianne Schuiling ivn-bellingwedde@live.nl. Opgeven voor 30 maart. Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/bellingwedde.

IVN werkt samen met Vara's Vroege Vogels en diverse natuurbeschermingsorganisaties aan de campagne Tuinreservaten. Met het initiatief willen we stimuleren dat tuinen een bijdrage leveren aan natuurbehoud.

Regio

Primeur met tandimplantaten bij ziekenhuizen Scheper en RefajaKUNSTGEBIT - Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, beide onderdeel van Zorggroep Leveste Middenveld, hebben een nieuwe techniek ontwikkeld. Als enige in Nederland zetten zij loszittende kunstgebitten snel en patiëntvriendelijk vast. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend: patiënten ervaren minder pijn en herstellen veel vlotter. "De totale behandelduur is met ruim drie maanden teruggebracht (van zeven naar vier maanden) en patiënten hebben vrijwel geen pijn. Dat waarderen onze patiënten zeer", benadrukken kaakchirurgen Thomas Putters (Refaja) en Jurjen Schortinghuis (Scheper).

Veel mensen met een kunstgebit ervaren problemen met hun gebitsprothese. Het kunstgebit zit te los of veroorzaakt pijn. In die situaties kunnen tandwortelimplantaten een oplossing zijn. Implantaten zijn metalen kunstwortels die worden vastgezet in het kaakbot. Deze implantaten zijn voorzien van een klikmechanisme waaraan het kunstgebit wordt vastgeklikt. In de onderkaak is meestal voldoende bot aanwezig om implantaten te plaatsen. Omdat het bot in de bovenkaak geleidelijk slinkt, en er dan onvoldoende bot aanwezig is, moet de kaak eerst worden verhoogd of verbreed. Als er veel bot nodig is, wordt dat doorgaans uit de bekkenkam (de heup) gehaald. Nadeel is dat patiënten veel pijn ervaren. Bovendien moet het bot eerst zijn vastgegroeid waarna de implantaten worden geplaatst. De implantaten moeten ook weer vastgroeien voordat het kunstgebit kan worden geplaatst. De totale behandeling duurt daarom lang, minimaal zeven maanden.

Patiëntvriendelijker
De methode die de kaakchirurgen uit Emmen en Stadskanaal hebben ontwikkeld, is veel patiëntvriendelijker. Nadat de patiënt onder narcose is gebracht, 'oogst' de kaakchirurg het benodigde bot niet uit de heup, maar uit het schedeldak. Deze procedure is veilig en eenvoudig, waardoor de patiënt nauwelijks pijn of ongemak ervaart. Tijdens dezelfde operatie wordt het bot uit het schedeldak op de kaak gezet en kunnen de implantaten direct worden geplaatst. Daardoor wordt de totale behandelduur met ruim drie maanden teruggebracht. Deze nieuwe methode, die nu drie jaar in beide ziekenhuizen wordt toegepast, is een groot succes. Uit onderzoek van beide kaakchirurgen blijkt dat de eerste twintig patiënten nagenoeg geen pijn hebben ervaren. Omdat deze techniek minder ingrijpend is, kunnen patiënten daags na de operatie al weer naar huis. De resultaten zijn zo positief, dat het Scheper en het Refaja geen heupbot meer gebruiken. Bot uit het schedeldak blijkt in alle opzichten een veel beter alternatief.

Wetenschappelijk onderzoek
Omdat de ziekenhuizen veel waarde hechten aan kwaliteit en patiëntveiligheid, wordt de nieuwe werkwijze wetenschappelijk onderzocht. Alle gegevens rond de behandeling met schedeldakbot worden zorgvuldig geregistreerd en geanalyseerd. Een vergelijkend onderzoek met bekkenkambot, een zogeheten gerandomiseerde trial, gebeurt in nauwe samenwerking met het UMCG.

Regio

Fiets mee met het Refaja ziekenhuis voor Julians StichtingSTADSKANAAL - Op zaterdag 17 mei organiseert het Refaja ziekenhuis voor het derde jaar op rij een fietstocht voor zowel toerfietsers, mountainbikers als wielrenners. Dit jaar worden de routes aangevuld met een gezinsroute. Deelname staat open voor alle belangstellenden.

De routes voeren ons door het prachtige Onstwedde en omgeving. Toer¬fi¬et¬sers kunnen 40 of 60 kilometer fietsen, wiel¬ren¬ners 60, 80 of 100 kilometer; moun¬tain¬bik¬ers fiet¬sen 40 of 60 kilometer en de gezinsroute is ongeveer 25 kilometer.

Onderweg kunnen alle fietsers bij ‘Gasterij natuurlijk Smeerling' in Onstwedde genieten van een gratis lunch. Ook wordt gezorgd voor koffie/thee en een broodje voor de start en na de finish staat er een heerlijk pastabuffet klaar. Voor vertier voor de kinderen, in de vorm van een luchtkussen o.i.d., wordt gezorgd. (Eventuele consumpties na afloop van de fietstocht zijn voor eigen rekening).

Een aantal fietsenzaken uit de omgeving van Stadskanaal zijn op 17 mei aanwezig om kleine maar ook een aantal grote artikelen/fietsen te koop aan te bieden. Daarnaast schenken zij mooie prijzen die via een verloting gewonnen kunnen worden.

Opgave
U kunt zich vanaf maandag 17 maart inschri¬jven voor de fiet¬stocht via www.refajafietst.nl waar¬bij u kunt aangeven in welke dis¬ci¬pline u wilt fiet¬sen. Op de dag zelf kunt u bepalen hoeveel kilo¬me¬ter u wilt fietsen.
Na uw inschrijving en betaling ont¬vangt u een e-mail ter bevestiging van deelname. Deze bevestiging is ook uw startbewijs op 17 mei.

Het inschrijfgeld voor volwassenen is € 10,00 bij inschrijving en op de dag zelf € 12,50. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar zijn de kosten € 5,00. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen. Met de deelnamekosten sponsoren we Julians Stichting.

Julians Stichting
Julian, de 11-jarige zoon van Jan en Margaretha Vlieghuis overleed in juli 2011 aan een hersentumor. Dit grote verlies heeft de familie, samen met een aantal goede vrienden, doen besluiten Julians Stichting op te richten. Het geld wat geschonken wordt doneert de stichting rechtstreeks aan een specifiek hersentumorenonderzoek gericht op kinderen. Zie voor meer informatie www.juliansstichting.nl.

Vragen
Voor vragen kunt u een mail sturen naar Conny Sinot via c.sinot@refaja.nl.

Regio

Groningse welzijnsorganisaties slaan handen ineenWELZIJN - Op 3 maart ondertekenden drie welzijnsorganisaties in Museum de Wolden in Bellingwedde een convenant, het startschot voor een samenwerking binnen welzijn. Rzijn Vlagtwedde, het Oude Ambt en Tinten Welzijnsgroep slaan de handen ineen om gezamenlijk toegerust te zijn op de aanstaande veranderingen in het sociale werkveld. 

Directeuren Elly van der Ven (RZijn/Vlagtwedde), Truus Koning (Het Oude Ambt) en Johan Brongers (Tinten Welzijnsgroep) spreken in de samenwerkingsovereenkomst de intentie uit om de komende twee jaar actief know-how en ervaring uit te wisselen om de Groningse welzijnssector te versterken. Met dit convenant verbinden vijf buurgemeentes in Oost-Groningen zich op welzijnsgebied met elkaar: Oldambt, Pekela, Veendam, Vlagtwedde en Stadskanaal.

"Kennis wordt meer als je het verbindt"
Concreet gevolg is bijvoorbeeld dat de medewerkers van Rzijn en het Oude Ambt deelnemen aan het scholingsprogramma van Tinten, ontwikkeld in samenwerking met de Hanzehogeschool. Hierin staan vijf pijlers, de ‘Big Five', centraal die nauw aansluiten bij de op handen zijnde veranderingen: Jeugd, Participatie, GGZ, AWBZ en WMO. De directeuren zijn blij met de samenwerking: "Met alles wat er de komende jaren op ons af komt, kunnen we maar beter voorbereid zijn - en vooral het initiatief nemen om het samen aan te gaan", zo licht Johan Brongers toe. "Niet alleen vanuit ‘samen sterker', maar vooral omdat kennis meer wordt als je het verbindt".

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio